SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Cesta praxe – možnost pro držitele diplomu IWS/EWS získat diplom IWT/EWT

Nově vydaná  Směrnice ředitele exekutivy CWS ANB č. 5/2020 umožňuje získat kvalifikaci  IWT/EWT absolventům kurzu IWS/EWS  tzv. cestou praxe ( „Cesta….

Změna zahájení kurzu EWE a EWT

Vážení klienti, vzhledem k vývoji současné situace a stále nejisté možnosti otevřít kurz od 18.5.2020 jsme se rozhodli přesunout zahájení kurzů na 7.….

21. Zasedání ECWR v Praze

21.Zasedání ECWRV se konalo ve dnech 22.-23.10. 2019 v Praze, v hotelu DUO. Evropská komise pro svařování železničních kolejových vozidel byla….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Studijní podklady ke kurzům pro vyšší svářečský personál

Téma

Studijní podklady

pro IWE,IWT, IWS

Opakovací testy 

Modul 1: Technologie  svařování a zařízení

1.1. Všeobecný úvod do technologie   svařování

1.1.Podklady ke stažení              

1.2 Plamenové svařování a související procesy

1.2.Podklady ke stažení

1.2. test 

1.3 Elektrické minimum

1.3.Podklady ke stažení

1.4 Elektrický oblouk 

1.4.Podklady ke staženi   

1.4. test

1.5 Zdroje energie pro obloukové svařování

1.5.Podklady ke stažení 1 

1.5.Podklady ke stažení 2                       

1.5. Podklady ke stažení 3   

1.5. test

1.6 Úvod do obloukového svařování v ochranných atmosférách

1.6.Podklady ke stažení

1.6. test

1.7 Svařování TIG

1.7.Podklady ke stažení 

1.7. test

1.8.1  Svařování MIG/MAG

1.8.1.Podklady ke stažení 1

1.8.1.Podklady ke stažení 2

1.8.1 test

1.8.2  Obloukové svařování plněnou elektrodou FCAW

1.8.2.Podklady ke stažení1.8.2.test

1.9 Svařování MMA

1.9.Podklady ke stažení

1.9.test

1.10 Svařování pod tavidlem

1.10.Podklady ke stažení 1

1.10.Podklady ke stažení 2

1.10. test

1.11 Odporové svařování

1.11.Podklady ke stažení 1

1.11 Podklady ke stažení 2

Vzor WPS 

1.11. test

1.12.1 Ostatní svařovací procesy Laser, Svazek elektronů a plazma

1.12.1.Podklady ke stažení 1

Nekonvenční metody svařování  

1.12.1.test

1.12.2 Ostatní svařovací procesy mimo uvedených v bodě 1.12.1

1.12.2. Podklady ke stažení1.12.2 test

1.13 Řezání, vrtání  a jiné způsoby přípravy hran

 1.13.Podklady ke stažení

1.14 Úprava povrchu a žárové nástřiky

1.14.Podklady ke stažení

1.15 Zcela mechanizované procesy a robotiky

1.15.Podklady ke stažení

1.16 Tvrdé a měkké pájení                        

1.16.Podklady ke stažení 1

1.16.Podklady ke stažení 2

1.16. test

1.17 Technologie spojování plastů

video

1.18. Spojování keramiky a kompozitů

 1.18.test

Modul 2: Materiály a jejich chování při svařováníM

2.1 Struktura a vlastností kovů

2.1. Podklady ke stažení 

2.1. Podklady ke stažení doc. Neumann

2.1. test

2.2 Slitiny a fázové diagramy   

2.2.Poklady ke stažení 

2.2. Podklady ke staženi 2 

2.2. Podklady ke stažení doc. Neumann

2.2. test

2.3 Slitiny železa a uhlíku

2.3. Podklady ke stažení 1 

2.3. Podklady ke stažení 2

2.3. test

2.4 Výroba a třídění ocelí

2.4. Podklady ke stažení 1

2.4 .Podklady ke stažení 2 

2.4. Poklady ke stažení  3  

2.4. Podklady ke stažení 4

2.4 .test

2.5 Chování konstrukčních ocelí při tavném svařování

2.5. Podklady ke stažení2.5. test  

2.6 Výskyt trhlin ve svarových spojích

2.6. Podklady ke stažení  2.6.test

2.7  Lomy a různé typy lomů

2.7. Podklady ke stažení

2.7.test 1  

2.7. test 2

2.8 Tepelné zpracování základních materiálů a svarových spojů 

2.8. Podklady ke stažení2.8. test

2.9 Konstrukční (nelegované) oceli

 2.9. test

2.10 Vysokopevné oceli 

 2.10.test 

2.11 Aplikace konstrukčních a vysokopevných ocelí  

2.11. Podklady ke stažení 1

2.11. Podklady ke stažení 2

2.11. Podklady ke stažení 

2.11.test

2.12 Creep a žárupevné oceli

2.12. Podklady ke stažení

2.13. test1  

2.13. test 2

2.13 Oceli pro kryogenní teploty

2.13. Podklady ke stažení    2.13. Podklady ke stažení2  

2.14 Úvod do koroze

2.14 Podklady ke stažení      2.14. Podkaldy ke staženi2   

2.15 Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli

2.15 Podklady ke stažení 2.15. test

2.16  Úvod do opotřebení a ochranné vrstvy

2.16. Podklady ke stažení

2.17 Litiny a oceli

2.17. Podklady ke stažení2.17. test

2.18 Měď a slitiny mědi

 

2.19 Nikl a slitiny niklu

2.19. Podklady ke stažení            2.19. Slitiny niklu  

2.19 .test

2.20 Hliník a jeho slitiny

2.20. Podklady ke stažení 1  

2.20. Podkaldy ke stažení 2

2.20.test

2.21 Titan,  jiné kovy a slitiny

 

2.22 Spojování rozdílných materiálů

2.22. Podklady ke stažení2.22.test

2.23 Destruktivní zkoušení materiálů a svarových spojů

2.23. Podklady ke stažení

Modul 3: Konstrukce a jejich navrhování

3.1 Základy teorie konstrukčních systémů

3.1. Podklady ke stažení 1   

3.1. Podklady ke stažení 2

3.1. Podklady ke stažení Belov


3.2 Základy pevnosti materiálu 

3.2 Podklady ke stažení 

3.3 Navrhování svarových a pájených spojů

3.3. Podklady ke stažení 1 

3.3. Podklady ke stažení 2

3.3 podklady ke stažení 3

3.3.test

3.4 Základy navrhování svaru

3_4. Podklady ke stažení  3.4. test

3.5 Chování svařovaných konstrukcí vystavených různým typům zatížení

 3.5. test

3.6 Návrh svařovaných konstrukcí s převážně statickým zatěžováním

3.6. Podklady ke stažení

3.7 Chování svařovaných konstrukcí při cyklickém zatížení

3.7. Podklady ke stažení 3.7.test

3.8 Návrh cyklicky namáháných konstrukcí

3.8. Podklady ke stažení

3.9  Návrh svarů tlakových zařízení

3.9. Podklady ke stažení3.9. test

3.10 Navrhování konstrukcí z hliníku a jeho slitin

3.10. Podkaldy ke stažení 3.10.test

3.11 Úvod do lomové mechaniky spojů

3.11. Podklady ke stažení 1

3.11. Podkaldy ke stažení 2

Modul 4: Výroba, aplikované inženýrství

4.1. Úvod do zajišťování kvality při výrobě svařovaných konstrukcí 

4.1. Podklady ke stažení 14.1.test

4.2 Řízení jakosti při výrobě svařovaných konstrukcí

4.2. Podklady ke stažení 1 

4.2. Zkoušky svářečů 

4.2. Zkoušky svářečů, operátorů 

4.2 WPS a WPQR

Vzor pWPS

4.3 Vnitřní pnutí a deformace při svařování

4.3. Podklady ke stažení4.3.test

4.4 Technické vybavení, svářecí přípravky a upínače

4.4. Podklady ke stažení

4.5 Zdraví a bezpečnost

4.5. Podklady ke stažení

4.6 Měření, regulace a registrace dat při svařování

4.6. Podklady ke stažení

4.7 Vady a kriteria přípustnosti

toto téma je obsaženo v souborech k tématu 4.8. 

4.8 Nedestruktivní zkoušky

4.8. Podkaldy ke stažení 1

4.8. Podklady ke stažení  VT 

4.8. Podkaldy ke stažení PT

4.9 Ekonomie a produktivita

4.9. Podklady ke stažení

4.10 Opravy a renovace svařováním 

4.10. Podklady ke stažení

4.11 Svařované spoje betonářské oceli

4.11. Podklady ke stažení  Podklady ke stažení 
Normy ke kurzu IWE/IWT

Prehled aktuálních norem pro oblast svařování

Formulář WPSFormular pWPS ISO 156091
Norma ČSN EN 15085-1,2SNEN15085.rar

Kurz IWE/EWE - distanční studium


Prezentace témat pro výuku EWE/IWE

NDT Kapilární zkouška 

Pracovní zkoušky

Makroskopické zkoušky 

Konstrukce Ing. Běžel

Případové studie a testy

SD-úkoly a odpovědnosti v praxi.zip

Konstrukčně-technologické aspekty při svařování kolejových vozidel.zip   

Oblast NDT a konstrukce