SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Rail Business Days 2023

Mezi návštěvníky mezinárodního železničního veletrhu Rail Business Days 2023 byli i auditoři SVV Praha s.r.o. Příspěvek ke stažení: Rail Days 2023….

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Možnost financování vzdělávacích akcí pouze do 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Certifikace DIN

DIN EN 1090 -1, -2, -3

Podle nařízení EU č. 305/2011 (CPR) pro uvádění stavebních výrobků na trh je ukončena k 30.6.2014 platnost národních norem a předpisů v tomto oboru. Od 1. 7. 2014 je norma DIN 18800, část 7 nahrazena normou DIN EN 1090, část 2, a DIN V 4113 normou DIN EN 1090, část 3. Díl 1 normy DIN EN 1090 zahrnuje požadavky na výrobce, který uvádí stavební výrobky na trh EU a vydávání prohlášení o vlastnostech a připojuje značku CE.

Nové oprávnění pro výrobu dle normy DIN 18800, část 7 již není možno vystavit, avšak stávající platná oprávnění je možno prodloužit o tři roky v případě, že výrobce prokáže, že stále vyrábí výrobky, které byly uvedeny na trh ještě v době platnosti normy DIN 18800 nebo má objednávky a konstrukční a výrobní dokumentaci podle původních norem. Toto prodloužení je však platné pouze pro tyto výrobky.

SVV Praha s.r.o. jako člen společnosti GSI-SLV a ve spolupráci s SLV Hannover prostřednictvím německé certifikační autority DVS-Zert provádí certifikace firem dle DIN EN 1090. Výstupem je tedy tzv. EG-Certifikát dle části 1 DIN EN 1090, vydávaný DVS-Zert, dále tzv. Svářečský certifikát, vydávaný SLV Hannover dle části 2 nebo 3 DIN EN 1090. Tento Svářečský certifikát je možno vystavit i samostatně pro výrobky/výrobce, které nemají charakter stavebního výrobku nebo pokud je výrobce neuvádí na trh EU. Rovněž lze pořídit prodloužení certifikátu dle DIN 18800, část 7 v případě prokázání splnění výše uvedeného požadavku na kontinuitu výroby.

SVV Praha s.r.o. zajišťuje zápis certifikátů firem do mezinárodních registrů:     

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno stáhnout, vyplnit, podepsat, orazítkovat a zaslat zpět na naši adresu až dole uvedené formuláře.

DIN EN 15085

Rozhodnutím Německého drážního úřadu EBA je již od roku 2008 jako jediný uznávaný předpis pro svařování ve výrobě a opravách kolejových vozidel norma DIN EN 15085, díly 1 až 5.

SVV Praha s.r.o. ve spolupráci s SLV Hannover jako zástupci DVS-Zert provádí certifikaci firem vyrábějících kolejová vozidla dle normy DIN EN 15085. Při certifikaci se zohledňuje plnění německých předpisů DVS a případně směrnic DB či pro údržbu DIN 27201-6: 2017. Výstupem je certifikát vydaný DVS-Zert a zápis do mezinárodního registru:

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno stáhnout, vyplnit, podepsat, orazítkovat a zaslat zpět na naši adresu až dole uvedené formuláře.

DIN EN ISO 3834

Tato norma určuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Certifikát je vhodný pro prokázání schopnosti výrobce svařovat kovové materiály obecně a také jako vhodný (byť nepovinný) základ pro aplikaci specifických výrobkových norem.

SVV Praha s.r.o. ve spolupráci s SLV Hannover provádí certifikaci firem dle normy DIN EN ISO 3834, díl 1 až 5, výstupem je certifikát vydaný SLV Hannover potvrzující dosažení shody s požadavky normy.

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno vyplnit až dole uvedenou žádost.

DOZOROVÉ AUDITY

Pro dozorové audity je nutno vyplnit pouze Objednávku (viz níže) a předat ji při auditu a připravit dva projekty/zakázky z uplynulého období k demonstrování plnění certifikačních požadavků.

                                                                                                                                                                                   .

V oblasti certifikací dle norem DIN určitě nepřehlédněte:

  • očekáváme vydání norem řady EN 15085, části 1-7 (navíc bude údržba a návod na provádění auditů...)
  • seznamte se se Směrnicí ECWRV, částí 2 - obě části na on-line registru, český překlad starší verze na vyžádání u auditorů.
  • v oblasti stavebních výrobků se také předpokládá rozšíření o další části normy a také novelizace části 2
  • přijďte na naše tradiční semináře pro výrobce kolejových vozidel - ke konci každého pololetí, a pro výrobce ocelových konstrukcí, které organizuje naše vzdělávací středisko!

Víte, že:

  • Čím dál víc zákazníků preferuje certifikáty v on-line registrech před papírovými?

Kontakty:

Auditoři DVS-Zert a GSI-SLV Hannover

Ing. Pavel Flégl, IWE, auditor pro DIN EN 1090-1, -2, -3, DIN EN 15085, DIN 27201-6, DIN EN ISO 3834

jednatel SVV Praha

tel. 00420 604 294 604

flegl@svv.cz

Ing. Václav Šrom, EWE, auditor pro DIN EN 1090-1, -2, DIN EN 15085, DIN 27201-6, DIN EN ISO 3834

tel. 00420 605 016 591

srom@svv.cz

Oba auditoři jsou zárověň auditory Certifikačního orgánu SVV Praha pro certifikace dle ČSN.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Žádosti a další potřebné formuláře k certifikacím dle DIN norem najdetete zde!