Certifikace ČSN

SVV Praha provádí certifikace podle následujících norem:

Certifikace ČSN

Žádost o certifikaci a informace pro žadatele

Osvědčení CO SVV Praha

Pozastavené certifikace

Prohlášení o nestrannosti

 

Kontakty

Ing. František Zakhar, EWE
vedoucí certifikačního orgánu
Tel.: + 420 241 471 076
Mobil: +420 739 513 360
E-mail: zakhar@svv.cz

Ing. Pavel Flégl, IWE
zástupce vedoucího certifikačního orgánu
Tel.: + 420 241 471 076
Mobil: +420 604 294 604
E-mail: flegl@svv.cz