Pozastavené certifikace

  • DAKO-CZ, a.s., odštěpný závod Louny, IČ: 46505091, certifikát č. C1-189/1915 C0 odebrán ke dni 31.1.2020
  • Legios Loco a.s., IČ: 29153492, certifikát č. C1-160/1904 R1 odebrán dne 12.3.2020
  • Vagonka Louny a.s., IČ: 08648697, certifikát č. C1-192/1926 C0 odebrán dne 17.1.2022
  • PAVELKA – kontejnery s.r.o., IČ: 28201850, certifikát č. C1-180/2030 R1 odebrán ke dni 31.12.2022.