Certifikace DIN

Certifikace podle norem DIN

Certifikace systému norem DIN prostřednictvím německého certifikačního orgánu DVS-ZERT. Spolupráce s DVS-ZERT a GSI-SLV v systému akreditovaném německým akreditačním orgánem DAkkS podle norem DIN a souvisejících DVS Richtlinií a Merkblattů.

Ve spolupráci s DVS-ZERT a GSI-SLV v Německu provádíme certifikace dle těchto norem:

 • DIN EN 15085 – certifikace výrobců kolejových vozidel podle požadavků ECWRV,
 • DIN EN 1090-1, DIN EN 1090-2 a DIN EN 1090-3 – certifikace firem uvádějících stavební výrobky na trh EU podle Nařízení EU 305/2011,
 • Zprostředkováváme i certifikaci pro vývoz do UK (certifikát UKCA),
 • Samostatně může být provedena certifikace pro vydání Svářečského certifikátu dle DIN EN 1090-2 (Schweiβzertifikat),
 • DIN EN ISO 3834 samostatně nebo jako kombinovaný audit s DIN EN 15085 nebo DIN EN 1090,
 • DIN EN 15085 i DIN EN ISO 3834 jsou s akreditací DAkkS a tedy naprosto uznávané ČD,
 • DIN EN ISO 17660 – Svařování-Svařování betonářské oceli-část 1 a 2,
 • DIN EN 13084-7 – Volně stojící komíny-Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky,
 • DIN 2303 – Svařování a příbuzné procesy-Požadavky na kvalitu, které musí splňovat výroba a údržba pro vojenské výrobky,
 • Další DIN normy podle požadavků zákazníků.

Certifikace provádí auditoři v českém jazyce nebo, v okrajových případech, auditoři z Německa, ale vždy za naší přítomnosti s tlumočením.

Certifikáty, vystavené v Německu, jsou zveřejněny v tzv. Online registru na adrese www.joincert.eu – prohlédněte si, které vám známé firmy zde mají své certifikáty !

A pozor – na vyžádání jsou k dispozici i verze certifikátů v českém jazyce!

Při kombinovaných auditech – certifikace podle dvou norem současně – cena za druhou normu se slevou 50%.

Audity provádí:

 • Ing. Pavel Flégl, flegl@svv.cz
 • Ing. Václav Šrom, srom@svv.cz
 • Auditoři SLV v případě málo frekventovaných norem, např. DIN 2303

Jste již téměř rozhodnuti? Stáhněte si Žádost (Auftrag) a Přílohu (Anlage) pro konkrétní normu přímo z webu DVS-ZERT: www.dvs-zert.de/download

Chtěli byste něco speciálního pro vás, s individuálním přístupem a s poskytnutím mnohaletých zkušeností? Zeptejte se nás, jak bychom vám mohli pomoci, co bychom mohli udělat pro naši budoucí spolupráci!

Zbývá poslední: PTEJTE SE! TEAM SVV PRAHA JE VÁM V OBLASTI NOREM DIN PLNĚ K DISPOZICI.

Kontakty

Ing. Pavel Flégl, IWE
Mobil: +420 604 294 604
E-mail: flegl@svv.cz

Ing. Václav Šrom, EWE
Mobil: +420 605 016 591
E-mail: srom@svv.cz