Certifikace ČSN

SVV Praha provádí certifikace podle následujících norem:

CO SVV Praha pro SM – Certifikace systémů jakosti v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17021-1:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 (Systémy managementu kvality – Požadavky)
 • ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834-2,-3,-4

CO SVV Praha pro svařování č. 3110 – Certifikace procesu svařování (akreditace ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065):

ČSN EN ISO 3834: Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

 • ČSN EN ISO 3834-2   (Část 2: Vyšší požadavky na jakost)
 • ČSN EN ISO 3834-3   (Část 3: Standardní požadavky na jakost)
 • ČSN EN ISO 3834-4   (Část 4: Základní požadavky na jakost)

ČSN EN ISO 14554: Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů

 • ČSN EN ISO 14554-1  (Část 1: Vyšší požadavky na jakost)
 • ČSN EN ISO 14554-2  (Část 2: Základní požadavky na jakost)

ČSN EN 1090: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

 • ČSN EN 1090-1   (Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců)
 • ČSN EN 1090-2   (Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce)
 • ČSN EN 1090-3   (Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce)
 • ČSN EN 1090-4   (Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce)
 • ČSN EN 1090-5   (Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované prvky a konstrukce)

certifikace je možná samostatně nebo spolu s ČSN EN ISO 3834

ČSN EN 15085: Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí

 • ČSN EN 15085-2  (Část 2: Požadavky na výrobce při svařování) – certifikace podle certifikačního schématu NKV – CS-001

certifikace je možná samostatně nebo spolu s ČSN EN ISO 3834

Možnost vydání certifikátu EWF pro EN ISO 3834-2,-3,-4 (na základě mandátní smlouvy CWS ANB CC PAB – po splnění požadavků na certifikaci)

Prověření certifikovaného subjektu podle Předpisu ČD V 95/5:2018 na základě pověření ČD a.s.