Školení a zkoušení svářečských techniků

Termín: 18.10.2024, 9.00 – 14.00, variabilní symbol: 1181024

Určeno pro: technology svařování, kteří jsou držitelé diplomu  IWE/EWE, IWT/EWT

Obsah: Normy ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606, ČSN EN ISO 14732, přehled technických pravidel CWS ANB, požární ochrana a bezpečnostní normy a předpisy (ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650), aktuální změny v současné normalizaci pro oblast svařování

Přednáší:  Ing. David Hrstka, Ph.D.,  SVV Praha s.r.o.

Cena pro nové svářecí techniky: 4 200,- Kč (vč. 21% DPH, pověření svářečského technika a razítka pro nové techniky, obědu)

Cena pro periodické doškolení: 3 500,- Kč (vč. 21% DPH, pověření svářečského technika, obědu)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4  – Michle  (parkování zdarma)

Výstupní dokument: Pověření svářečského technika CWS ANB, které je platné dva roky a které opravňuje vést kurzy pro zaškolené pracovníky ve smyslu ČSN 05 0705 a TP CWS ANB podle potřeb organizace a u závěrečných zkoušek působit jako předseda zkušební komise, vést kurzy svářečů dle podmínek TP A 125 Z3 ve svářečské škole, doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN 050705 a TP A 034 Z4.

Přihláška ke stažení

Formulář Jmenování svářečského technika (vyplňují a zasílají  pouze noví svářečští technici, příp. pokud by došlo ke změně v původním jmenování )