Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Seminář "Lepení skel v průmyslu"

Datum konání: 31. 1. 2017  9.00 – 15.30 hod. Seminář je určen pro pracovníky výroby, vedoucí technology, konstruktéry a pracovníky z oblasti kvality….

Kurz pro auditory a svářečský dozor v souladu se směrnicí DVS 1109 a požadavky ECWRV

SVV Praha vás zve na kurz (od 13.2.2017) pro svářečské dozory, přejímače a interní auditory, kteří působí ve firmách vyrábějících kolejová vozidla ….

Plán školení v 1.pololetí 2017

Na webu byl uveřejněn plán školení, které bude výukové středisko SVV Praha s.r.o. organizovat v  1.pololetí 2017. .

Ověření laboratoře SVV Praha, s.r.o.

Inspekční orgán SVV Praha, s.r.o. se zúčastnil programu pro mezilaboratorní porovnávání NDT laboratoří v rámci zkoušení způsobilosti dle EN ISO/IEC….

Pravidelný doškolovací kurz pro EAB

Aktualizační jednodenní kurz pro praktiky lepení Kurz slouží pro povinné doškolování pracovníků, kteří mají kvalifikaci EAB, tj. Evrospký praktik….

Home

SVV Praha s.r.o., člen skupiny GSI SLV provádí certifikace systémů řízení kvality v oblasti spojování materiálů, zajišťuje odborné kvalifikace Vašich zaměstnanců, abyste mohli plnit požadavky certifikačních norem, zajišťuje zkoušky pro doložení kvality.

V oblasti svařování provozuje svářečskou školu, autorizované vzdělávací středisko pro vyšší svářečský personál, odborné semináře, certifikační orgán pro normy ČSN a DIN pro svařování kovů, inspekční orgán a zkušební organizaci.

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno je schváleným školícím střediskem (Approved Training Body) pro kvalifikační kurzy personálu lepení v průmyslu, provádí certifikace systémů řízení kvality lepičské výroby, organizuje odborné semináře, zajišťuje zkoušky kvality lepených spojů konstrukčních dílů.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014