SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Pozvánka na Workshop on Computational Fatigue Analysis

Czech Society for Mechanics pod záštitou Fakulty strojní ČVUT připravuje i letos Workshop on Computational Fatigue Analysis. Během let se snaží….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem  ČSN EN ISO 3834 . V části 1 této normy je uvedena definice….

Opravné zkoušky

Opravné zkoušky EWE,EWT,EWS se konají v termínu 20.4.2017 nebo 17.5.2017. Přihlásit se je nutné nejpozději 10 dní před konáním zkoušky.  Pro….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Certifikace DIN

DIN EN 1090 -1, -2, -3

Podle nařízení EU č. 305/2011 (CPR) pro uvádění stavebních výrobků na trh je ukončena k 30.6.2014 platnost národních norem a předpisů v tomto oboru. Od 1. 7. 2014 je norma DIN 18800, část 7 je nahrazena normou DIN EN 1090, část 2, a DIN V 4113 normou DIN EN 1090, část 3. Díl 1 normy DIN EN 1090 zahrnuje požadavky na výrobce a vydávání prohlášení o vlastnostech a vystavení značky CE.

Nové oprávnění pro výrobu dle normy DIN 18800, část 7 již není možno vystavit, avšak stávající platná oprávnění je možno prodloužit o tři roky v případě, že výrobce prokáže, že stále vyrábí výrobky, které byly uvedeny na trh ještě v době platnosti normy DIN 18800. Toto prodloužení je však platné pouze pro tyto výrobky.

SVV Praha s.r.o. jako člen společnosti GSI-SLV a ve spolupráci s SLV Hannover prostřednictvím německé certifikační autority DVS-Zert provádí certifikace firem dle DIN EN 1090. Výstupem je tedy tzv. EG-Certifikát dle části 1 DIN EN 1090, vydávaný DVS-Zert, dále tzv. Svářečský certifikát, vydávaný SLV Hannover buď jako příloha k EG-Certifikátu, nebo samostatně, dle části 2 nebo 3 DIN EN 1090. Rovněž lze pořídit prodloužení Velkého či Malého průkazu dle DIN 18800, část 7 v případě prokázání splnění požadavku na kontinuitu výroby.

SVV Praha s.r.o. zajišťuje zápis certifikátů firem do mezinárodních registrů:     

odkaz na www.en1090.net

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno stáhnout, vyplnit, podepsat orazítkovat a zaslat zpět na naši adresu níže uvedené formuláře:

DIN 15085

Rozhodnutím Německého drážního úřadu EBA je již od roku 2008 jako jediný uznávaný předpis pro svařování ve výrobě a opravách kolejových vozidel norma DIN EN 15085, díly 1 až 5.

SVV Praha s.r.o. ve spolupráci s SLV Hannover provádí certifikaci firem vyrábějících kolejová vozidla dle dílu 2 normy DIN EN 15085. Výstupem je certifikát vydaný SLV Hannover a zápis do mezinárodního registru: odkaz na www.en15085.net

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno vyplnit níže uvedenou žádost:

Žádost

DIN EN ISO 3834

Tato norma určuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Certifikát je vhodný pro prokázání schopnosti výrobce svařovat kovové materiály obecně a také jako vhodný (byť nepovinný) základ pro aplikaci specifických výrobkových norem.

SVV Praha s.r.o. ve spolupráci s SLV Hannover provádí certifikaci firem dle normy DIN EN ISO 3834, díl 1 až 5, výstupem je certifikát vydaný SLV Hannover potvrzující dosažení shody s požadavky normy.

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno vyplnit níže uvedenou žádost:

Žádost

V oblasti norem DIN určitě nepřehlédněte:

V této sekci se budete postupně dozvídat, jaká jsou platné požadavky v Německu, která vydává DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, EBA – Eisebahn Bundesamt, KoA – Koordinační výbor pro svařování železničních kolejových vozidel apod.

Zveřejňovat budeme postupně také informace ze zajímavých seminářů a konferencí, které se konaly v Německu nebo jinde v zahraniční, výtahy z DVS News, informace o aktivitách spolku GSI a další, pro Vás jistě zajímavé informace.

Nedílnou součástí budou také různé náměty, jak se vypořádat s požadavky nových norem a jak je aplikovat do výrobních firem, např. jak kvalifikovat proces tepelného dělení, rovnání za tepla, provádění děr atd.


Kontakty:

DIN EN 1090, DIN 18800/7, DIN EN ISO 3834, DIN EN 15085

Ing. Pavel Flégl, IWE

tel. 00420 604 294 604

flegl@svv.cz

Ing. Václav Šrom, EWE

tel. 00420 605 016 591

srom@svv.cz

Certifikáty DIN EN 15085 - dozorové audity

Ing. Jana Tylová

tel. 00420 603 519 031

tylova@svv.cz

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014