SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Pomoc při žádosti o finanční příspěvek v rámci projektu POVEZ III.

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU. Podklady, které by vám mohly….

Pozvánka na Workshop on Computational Fatigue Analysis

Czech Society for Mechanics pod záštitou Fakulty strojní ČVUT připravuje i letos Workshop on Computational Fatigue Analysis. Během let se snaží….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem  ČSN EN ISO 3834 . V části 1 této normy je uvedena definice….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Certifikace DIN

DIN EN 1090 -1, -2, -3

Podle nařízení EU č. 305/2011 (CPR) pro uvádění stavebních výrobků na trh je ukončena k 30.6.2014 platnost národních norem a předpisů v tomto oboru. Od 1. 7. 2014 je norma DIN 18800, část 7 je nahrazena normou DIN EN 1090, část 2, a DIN V 4113 normou DIN EN 1090, část 3. Díl 1 normy DIN EN 1090 zahrnuje požadavky na výrobce a vydávání prohlášení o vlastnostech a vystavení značky CE.

Nové oprávnění pro výrobu dle normy DIN 18800, část 7 již není možno vystavit, avšak stávající platná oprávnění je možno prodloužit o tři roky v případě, že výrobce prokáže, že stále vyrábí výrobky, které byly uvedeny na trh ještě v době platnosti normy DIN 18800. Toto prodloužení je však platné pouze pro tyto výrobky.

SVV Praha s.r.o. jako člen společnosti GSI-SLV a ve spolupráci s SLV Hannover prostřednictvím německé certifikační autority DVS-Zert provádí certifikace firem dle DIN EN 1090. Výstupem je tedy tzv. EG-Certifikát dle části 1 DIN EN 1090, vydávaný DVS-Zert, dále tzv. Svářečský certifikát, vydávaný SLV Hannover buď jako příloha k EG-Certifikátu, nebo samostatně, dle části 2 nebo 3 DIN EN 1090. Rovněž lze pořídit prodloužení Velkého či Malého průkazu dle DIN 18800, část 7 v případě prokázání splnění požadavku na kontinuitu výroby.

SVV Praha s.r.o. zajišťuje zápis certifikátů firem do mezinárodních registrů:     

odkaz na www.en1090.net

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno stáhnout, vyplnit, podepsat orazítkovat a zaslat zpět na naši adresu níže uvedené formuláře:

DIN 15085

Rozhodnutím Německého drážního úřadu EBA je již od roku 2008 jako jediný uznávaný předpis pro svařování ve výrobě a opravách kolejových vozidel norma DIN EN 15085, díly 1 až 5.

SVV Praha s.r.o. ve spolupráci s SLV Hannover provádí certifikaci firem vyrábějících kolejová vozidla dle dílu 2 normy DIN EN 15085. Výstupem je certifikát vydaný SLV Hannover a zápis do mezinárodního registru: odkaz na www.en15085.net

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno vyplnit níže uvedenou žádost:

Žádost

DIN EN ISO 3834

Tato norma určuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Certifikát je vhodný pro prokázání schopnosti výrobce svařovat kovové materiály obecně a také jako vhodný (byť nepovinný) základ pro aplikaci specifických výrobkových norem.

SVV Praha s.r.o. ve spolupráci s SLV Hannover provádí certifikaci firem dle normy DIN EN ISO 3834, díl 1 až 5, výstupem je certifikát vydaný SLV Hannover potvrzující dosažení shody s požadavky normy.

Pro zahájení certifikačního řízení je nutno vyplnit níže uvedenou žádost:

Žádost

V oblasti norem DIN určitě nepřehlédněte:

V této sekci se budete postupně dozvídat, jaká jsou platné požadavky v Německu, která vydává DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, EBA – Eisebahn Bundesamt, KoA – Koordinační výbor pro svařování železničních kolejových vozidel apod.

Zveřejňovat budeme postupně také informace ze zajímavých seminářů a konferencí, které se konaly v Německu nebo jinde v zahraniční, výtahy z DVS News, informace o aktivitách spolku GSI a další, pro Vás jistě zajímavé informace.

Nedílnou součástí budou také různé náměty, jak se vypořádat s požadavky nových norem a jak je aplikovat do výrobních firem, např. jak kvalifikovat proces tepelného dělení, rovnání za tepla, provádění děr atd.


Kontakty:

DIN EN 1090, DIN 18800/7, DIN EN ISO 3834, DIN EN 15085

Ing. Pavel Flégl, IWE

tel. 00420 604 294 604

flegl@svv.cz

Ing. Václav Šrom, EWE

tel. 00420 605 016 591

srom@svv.cz

Certifikáty DIN EN 15085 - dozorové audity

Ing. Jana Tylová

tel. 00420 603 519 031

tylova@svv.cz

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014