SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno
SVV Praha, s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno
Česká republika

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
vedoucí Centra Lepení Brno

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborné semináře a kurz EAE:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 731 177 606

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Mgr. Pavla Hanáčková, EAS
E-mail: hanackova@svv.cz 
Tel.: +420 737 816 377

Certifikace dle DIN 6701 a DIN 2304-1

Lepení kolejových vozidel a jejich dílů

Naše organizace SVV Praha s.r.o. jako člen společnosti GSI-SLV rozšířila svoji akreditaci o certifikační služby procesu lepení dle DIN 6701 a DIN 2304-1.

SVV Praha se stala certifikačním orgánem dle výše uvedených norem a má právo zapisovat certifikované zákazníky do evropského registru.

Dodržování požadavků normy DIN 6701 a souvisejících předpisů je nástrojem pro zajištění systému řízení procesu lepení při výrobě kolejových vozidel a jejich dílů. Jedná se o německou normu. V současné době není pro lepení dílů kolejových vozidel norma evropská, nicméně je v projednávání.  V březnu byla vydána obecná německá norma pro zajištění kvality lepených spojů DIN 2304-1.

Podnik, který vyrábí, provádí konstrukci, prodej a nákup nebo servis lepených dílů kolejových vozidel se musí prokázat platným certifikátem dle této normy v případě:

-  že to požaduje EBA (Eisenbahn Bundesamt - Německý drážní úřad)

-  že to požaduje zákazník

Revize normy DIN 6701 proběhla v roce 2014. Revize byla oficiálně vydána jako platná norma

na konci roku 2015.  

Norma má čtyři díly:

DIN 6701-1 Základní pojmy a předpisy

DIN 6701-2 Kvalifikace podniků, zajištění kvality

DIN 6701-3 Konstrukce a proces validace lepených dílů

DIN 6701-4 Prováděcí pravidla a zajištění kvality lepení

Pro udělení certifikátu dle DIN 6701 v požadované třídě je nutné vyplnit a podat žádost s přílohami. Firma musí úspěšně absolvovat certifikační prověrku – audit. V procesu auditu auditor posuzuje veškerou související dokumentaci, provádí kontrolu procesu lepení, posuzuje technické vybavení a prostory pro lepící procesy, skladování a související provozní prostory, kontroluje kvalifikace personálu lepení, provádí odborné pohovory s personálem lepení, namátkově kontroluje vybrané projekty. Firma musí předvést ukázkové lepení v požadované třídě.

Certifikát je platný 3 roky. Během období platnosti certifikátu je nutno absolvovat minimálně jeden dozorový audit. Podstatné změny podmiňující udělení certifikátu je firma povinna oznámit uznané certifikační organizaci. Je na rozhodnutí uznané certifikační organizace, zda je nutné provést audit z důvodu těchto změn. 

Po absolvování auditu vypracuje auditor zprávu. V ní uvede doporučení nebo nápravná opatření. Po úspěšném absolvování je firmě vystaven certifikát.

Pro snadnější přípravu na samotný audit lze objednat provedení předauditu.

Proces předauditu i auditu můžete absolvovat ve Vašem rodném jazyce.

SVV Praha s.r.o. poskytuje v rámci normy DIN 6701 a DIN 2304-1 komplexní servis.

Kontakt: 

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, auditor pro certifikace dle DIN 6701 a DIN 2304-1, tel. +420 724 061 603, kysilka@svv.cz

On-line registr

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014