SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno

SVV Praha, s.r.o.
Technická 936
664 48 Moravany


Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Vedoucí Centra Lepení Brno:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701:

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA, EAS
Certifikační orgán SVV Praha, s.r.o. pro lepení
Q&HSE Manager

E-mail: frank@svv.cz
Tel.: +420 702 012 664

Leoš Kosina, EAE
E-mail: kosina@svv.cz
Tel.: +420 723 869 037

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborný kurz EAE a odborné semináře:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 776 719 286    

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS, EAE v maďarštině a technický zákaznický servis:

Marián Krivánek, EAE
E-mail: krivanek@svv.cz
Tel.: +421 905 850 759

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Leoš Kosina, EAE
E-mail: kosina@svv.cz
Tel.: +420 723 869 037

Ostatní služby

SVV Praha, s.r.o. Centrum Lepení Brno (CLB) v Moravanech u Brna nabízí provádění následujících zkoušek a testů lepených spojů a substrátů:

Destruktivní metody testování: 

 • ČSN EN 1465 Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav
 • ČSN EN 1464 Lepidla - Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování - Metoda kontinuálního navíjení
 • DIN 54457 resp. DVS1618 Metoda odlupování housenky lepidla
 • DIN 53295 Testování sendvičů; Odlupový test pomocí bubnu
 • ČSN EN ISO 13445 Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky
 • DIN 54455 Zkoušení lepidel na kovy a lepených kovových spojů - zkouška torzním smykem
 • DIN 53293 Testování sendvičů; Zkouška ohybem, 3 a 4 bodý ohyb
 • ČSN EN ISO 11339 Lepidla - T-zkouška v odlupování lepených sestav   z ohebných adherendů
 • ČSN EN 28510-1 Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů
 • ISO 10354 Lepidla - Charakteristika trvanlivosti lepených konstrukčních skupin; zkouška prasknutí klínem
 • DIN EN 15336 Lepidla - Stanovení doby do selhání lepených spojů při statickém zatížení
 • Statické zkoušky v tahu polymerních i nepolymerních materiálů
 • Vyhodnocení podle ČSN ISO 10365 Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje

Další metody testování:

 • Určení volné povrchové energie substrátů měřením kontaktního úhlu přisedlé kapky kapalin – přístroj See Systém ADVEX INSTRUMENTS
 • Měření tloušťky polymerních i nepolymerních povlaků – sondy PosiTector
 • Měření tvrdosti polymerních i kovových materiálů

Klimatické testování:

 • Např. podle ČSN EN ISO 9142 Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů, včetně tzv. „kataplazmy“

Příprava povrchů substrátů:

 • Příprava povrchů před lepením pomocí plazmatu s přídavnými plyny N2, Ar, O2, přístroj Plasma Slit 004 
 • Příprava povrchů před lepením pomocí kyslíkového plazmatu, přístroj  Plasma Tigres ABC O2
 • Mytí povrchu substrátu pomocí ultrazvuku

 Další nabízené služby:

 • Validační, verifikační testování, určení způsobilosti strojů i procesu lepení, testy v sériové výrobě
 • Návrh testovacího cyklu na míru
 • Návrh technologie výroby lepených spojů včetně konstrukce, validace a sledování kvality
 • Konstrukce a výroba prototypů výrobků pomocí 3D tisku

 V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Zpracujeme pro Vás individuální cenovou nabídku služeb.

 

 

 

Soubory ke stažení