Přihláška, organizační informace

Přihlášky:  přihlášky přijímáme pouze písemně. Můžete je zaslat emailem vrablikova@svv.cz  nebo poštou na adresu SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, 140 00  Praha 4, tel.: 739 592 659, nejpozději 7 dnů před konáním akce. Přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém dojdou do SVV Praha, s.r.o., a to až do úplného obsazení školení. Účastník svým podpisem na přihlášce souhlasí v souladu s nařízením GDPR se zpracováním osobních údajů pro účely školení a její evidence. Osobní údaje budou zpracovávány v SVV Praha s.r.o. k tomu pověřenými osobami. Účastník se seznámil  s dokumentem „Ochrana osobních údajů v SVV Praha“ uvedené na stránkách www.svv.cz.

Kurzové za kvalifikační kurzy je možné uhradit formou faktury, která vám bude vystavena po zahájení kurzu. Ceny  jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Účastnický poplatek za seminář je možné uhradit minimálně 7 dní před zahájením semináře nebo hotově v den konání akce nebo na základě faktury (daňový doklad) vydané po realizaci školení.  Číslo našeho účtu je 2015361/0300 u ČSOB, a.s., IBAN: CZ70 0300 0000 0000 0201 5361, BIC: CEKOCZPP. Je nutné uvádět variabilní symbol, který je vyznačen v podrobných informacích o termínu školení. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Stravování  a ubytování: si zajišťuje každý účastník školení sám. Během školení účastníci mají k dispozici zdarma kávu, čaj, studený nápoj.

Fakturační  údaje:
SVV Praha s.r.o. je zapsána v OR Městského soudu v Praze oddíl C vložka 12306
Fakturační adresa: SVV Praha, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč
Doručovací adresa: SVV Praha s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4
IČ: 45 80 89 45 DČ: CZ 45 80 89 45  Tel.: 603 193 249,  739 592 659
Email: svv.praha@svv.cz  www.svv.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.účtu: 2015361/0300, IBAN: CZ70 0300 0000 0000 0201 5361, BIC: CEKOCZPP

Přihláška a organizační informace na kurzy ke stažení. 

Přihláška na seminář ke stažení zde

Učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4, dopravní spojení a plánek je možné stáhnout si zde.