Způsobilost dle EN ISO/IEC 17043

Způsobilost dle EN ISO/IEC 1704 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti“. 

metoda VT osvědčení  VTčj.pdf  (v českém jazyce)        VTaj.pdf  (v anglickém jazyce)

metoda PT osvědčení  PTcj.pdf   (v českém jazyce)        PTaj.pdf  (v anglickém jazyce)