Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Financování kurzů pro vyšší svářečský personál končí 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský specialista….

Vzdělávací akce v 1.pololetí 2023

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Změna místa konání Semináře pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování (14.12.2022)

Vzhledem k velkému zájmu o  Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2023 (termín konání 14.2.2022)….

Kurzy pro vyšší svářečský personál od 6.2.2023

V 1.pololetí roku 2023 budeme organizovat kurzMy Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský tochnolog, Mezinárodní….

Činnost svářečské školy je pozastavena

Od 1.9.2022 je činnost svářečské školy pozastavena. .

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022

Ve dnech 27.4. - 28.4.2022 vás zveme na Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022. Tento periodický seminář je určen pro svářečský dozor,….

NOVĚ: Evropský inženýr lepení

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

 

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru. Zájemci, kteří nesplňují tuto podmínku, mohou být posluchači kurzu, ale nebudou připuštěni k závěrečné zkoušce. Obdrží osvědčení o účasti.

 

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB.

 

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno, Česká republika

 

Délka trvání kurzu:

8 týdnů  (Po-Pá)

Plánovaný časový harmonogram kurzu:

1. týden 16. 1. - 20. 1. 2017

2. týden 6. 2. - 10. 2. 2017

3. týden 6. 3. - 10. 3. 2017

4. týden 27. 3. - 31. 3. 2017

5. týden 24. 4. - 28. 4. 2017

6. týden 15. 5. – 19. 5. 2017

7. týden 5. 6. – 9. 6. 2017

8. týden 19. 6. – 23. 6. 2017

 

Cena: 

Základní cena kurzu činí 390 000 Kč bez DPH.

Na základě poptávky bude zaslána cenová nabídka, platební podmínky a přihláška.

Důležité upozornění!

Na tuto vzdělávací aktivitu lze požádat o dotaci v rámci projektu např. POVEZ II. Dotace je potřeba mít vyřízené dostatečně předem. V opačném případě si vyhrazujeme právo obsadit rezervované místo v kurzu.

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení vč. obědů

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty a konstrukce, dávkovací technika a automatizace, hybridní spojování, BZOP, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení

 

Kontaktní osoba pro kurz EAE:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 731 177 606

Email: kysilkova@svv.cz