Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Financování kurzů pro vyšší svářečský personál končí 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský specialista….

Vzdělávací akce v 1.pololetí 2023

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Změna místa konání Semináře pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování (14.12.2022)

Vzhledem k velkému zájmu o  Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2023 (termín konání 14.2.2022)….

Kurzy pro vyšší svářečský personál od 6.2.2023

V 1.pololetí roku 2023 budeme organizovat kurzMy Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský tochnolog, Mezinárodní….

Činnost svářečské školy je pozastavena

Od 1.9.2022 je činnost svářečské školy pozastavena. .

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022

Ve dnech 27.4. - 28.4.2022 vás zveme na Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022. Tento periodický seminář je určen pro svářečský dozor,….

Nový termín pro kurz EAB

Vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vás informovali, že jsme v tomto pololetí vypsali ještě jeden termín pro kurz EAB.

Kurz je určen pracovníkům ve výrobě, kteří lepené spoje provádějí. Trvá 1 týden.

Kurz EAB se koná v tomto termínu: 

13.6.- 17.6. 2016

Místo konání kurzu:  Teoretická i praktická výuka probíhá ve školících místnostech SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno.

Po-čt probíhá teoretická a praktická výuka, v pátek je písemný test a ústní zkouška.

Úspěšní absolventi obdrží evropský diplom EAB od České Svářečské Společnosti ANB.

Cena kurzu je 45.000,- bez DPH za osobu

Pro objednání účasti více osob z jedné firmy si prosím vyžádejte nabídku ceny a platebních podmínek.  

Podrobné informace o kurzu a organizační informace budou zaslány přihlášeným cca 2 týdny před zahájením kurzu.  

Občerstvení a obědy jsou zajištěny.                    

Cena nezahrnuje: Ubytování účastníků, snídaně a večeře, případný individuální termín pro opakované zkoušky.

Důležité upozornění pro firmy, které si vyřizují dotace: Dotace je třeba mít vyřízené dostatečně předem. V opačném případě si vyhrazujeme možnost rezervované místo v kurzu obsadit. Výuka je realizována vlastním personálem.