Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Vzdělávací akce pro oblast svařování v 1.pol.2024

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Kurzy EWE/IWE, EWT/IWT, EWS/IWS od 12.2.2024

Od 12.2.2024 zahajujeme kurzy Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský technolog  a Mezinárodní/Evropský svářečský….

Svářečská škola částečně obnovila činnost

Naše svářečská škola obnovila od 1.dubna 2023 částečně svou  činnost. Pravidelně se budou pořádat doplňková  školení,  přezkoušení svářečů  z ….

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Financování kurzů pro vyšší svářečský personál končí 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský specialista….

Změna místa konání Semináře pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování (14.12.2022)

Vzhledem k velkému zájmu o  Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2023 (termín konání 14.2.2022)….

Činnost svářečské školy je pozastavena

Od 1.9.2022 je činnost svářečské školy pozastavena. .

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné platnost certifikátu prodlužovat po certifikaci a recertifikaci. Platnost certifikátu je 5let!

Certifikační orgán prodlužuje dobu platnosti certifikátu po předložení:

1.písemného dokladu o uspokojivém vyšetření ostrosti vidění na blízko provedeném během předchozích 12 měsíců

2.písemného dokladu o uspokojivém vyšetření barevného vidění a/nebo vnímání ve stupni šedi, které bylo provedeno během předchozích 60 měsíců

3.ověřitelných listinných důkazů o pokračující uspokojivé pracovní činnosti bez významného přerušení v metodě a sektoru, pro které se žádá o prodloužení osvědčení

a to buď:

a) dokladem o úspěšném absolvování praktické zkoušky nebo b) dokladem o úspěšném splnění požadavků strukturovaného kreditního systému podle přílohy tabulky C  ISO 9712

Příklad, jakým způsobem je možné prodloužit certifikát po 5 letech: buď absolvujete praktickou zkoušku u zkušební organizaci nebo doložíte, že v posledních pěti letech v NDT pracujete (získáte 95 bodů v kreditním systému) a že jste absolvoval/a semináře v certifikované metodě a sektoru a získal 5 bodů (celkem je nutné získat 100 bodů pro tuto cestu prodloužení platnosti). Na základě těchto dokladů vám zkušební organizace prodlouží certifikát pro danou metodu a sektor NDT.  

Jedna z variant jak získat body udělené za činnost dle strukturovaného kreditního systému je absolvovat teoretické nebo praktické školení v dané metodě. SVV Praha s.r.o. nabízí : Aktualizační praktický seminář pro pracovníky NDT – vizuální kontrola. Absolvent tohoto semináře získá 2 body v rámci kreditního sytému nové normy ISO 9712 .