Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Zajímavosti ze světa svařování

Rail Business Days 2023

Mezi návštěvníky mezinárodního železničního veletrhu Rail Business Days 2023 byli i auditoři SVV Praha s.r.o. Příspěvek ke stažení: Rail Days 2023….

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Možnost financování vzdělávacích akcí pouze do 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Aktualizační praktický seminář pro pracovníky NDT – vizuální kontrola

Termín: 5.4.2023, 9.00 – 14.00 hod., variabilní symbol:1050423

Určeno pro:  držitele certifikátu dle ISO 9712 v metodě VT, pro plnění kreditního systému vzdělávání pracovníku NDT

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné platnost certifikátu prodlužovat po certifikaci a recertifikaci. Platnost certifikátu je 5let! Certifikační orgán prodlužuje dobu platnosti certifikátu po předložení: 

1.písemného dokladu o uspokojivém vyšetření ostrosti vidění na blízko provedeném během předchozích 12 měsíců

2.písemného dokladu o uspokojivém vyšetření barevného vidění a/nebo vnímání ve stupni šedi, které bylo provedeno během předchozích 60 měsíců

3.ověřitelných listinných důkazů o pokračující uspokojivé pracovní činnosti bez významného přerušení v metodě a sektoru, pro které se žádá o prodloužení osvědčení

a to buď: a) dokladem o úspěšném absolvování praktické zkoušky nebo b) dokladem o úspěšném splnění požadavků strukturovaného kreditního systému podle přílohy C normy ISO 9712 

Příklad, jakým způsobem je možné prodloužit certifikát po 5 letech : buď absolvujete praktickou zkoušku u zkušební organizaci nebo doložíte, že v posledních pěti letech v NDT pracujete (získáte 95 bodů v kreditním systému) a že jste absolvoval semináře v certifikované metodě a sektoru a získal 5 bodů (celkem je nutné získat 100 bodů pro tuto cestu prodloužení platnosti). Na základě těchto dokladů vám zkušební organizace prodlouží certifikát v NDT.  

Obsah: požadavky nové normy ČSN EN ISO 9712, podmínky provádění vizuální kontroly dle EN ISO 17637, definice vad svarů a jejich ukázky, procvičení norem ČSN EN ISO 5817 a ČSN EN ISO 10042, ukázky z praxe, provedení praktického vyhodnocení svarového spoje včetně vystavení protokolů z VT pro tupý a koutový svar

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o.

Cena: 4 000,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, sborníku)

Zvýhodněná cena: 3 500,-Kč (vč.21% DPH, obědu, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4  - Michle (parkování zdarma)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře, které je dokladem (2 body) o úspěšném splnění požadavků strukturovaného kreditního systému podle přílohy C normy ISO 9712 

Přihláška ke stažení 

 Vytisknout stránku