Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Financování kurzů pro vyšší svářečský personál končí 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský specialista….

Vzdělávací akce v 1.pololetí 2023

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Změna místa konání Semináře pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování (14.12.2022)

Vzhledem k velkému zájmu o  Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2023 (termín konání 14.2.2022)….

Kurzy pro vyšší svářečský personál od 6.2.2023

V 1.pololetí roku 2023 budeme organizovat kurzMy Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský tochnolog, Mezinárodní….

Činnost svářečské školy je pozastavena

Od 1.9.2022 je činnost svářečské školy pozastavena. .

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022

Ve dnech 27.4. - 28.4.2022 vás zveme na Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022. Tento periodický seminář je určen pro svářečský dozor,….

Seminář - Destruktivní a nedestruktivní zkoušení lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři.

Výstupní dokument:

Osvědčení zkušebního technika lepení.

Místo konání kurzu:  SPT s.r.o., Kopřivnice, Obránců míru 459

Termín kurzu: 30. 8. – 31. 8. 2016

Základní cena je 9 500,- Kč (vč. 21% DPH)

Variabilní symbol: 300816 pro platbu předem na základě přihlášky.

Při účasti více osob z jedné firmy nabízíme individuální cenu.

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, spotřební materiál pro praktické zkoušky, zkušební sada technika lepení, občerstvení vč. obědů.

Obsahová náplň kurzu:

  • Základní metody mechanického zkoušení (zkouška tahem, odlupem, tlakem, štěpením a další)
  • Základní metody nedestruktivního zkoušení (Tapping test, ultrazvuk, sferografie, DSC, TGA a další)

  • Tvorba dokumentace zkoušení, postup zkoušení a nastavení zkoušek

  • Posuzování a vyhodnocení výsledků zkoušek, protokoly zkoušek

  1. Praktická cvičení - destruktivní testy dle EN 1465 na trhacím stroji, vyhotovení protokolu

  2. Praktická cvičení – měření povrchové energie na různých substrátech, vyhotovení protokolu

  3. Tapping test – identifikace vad v referenčních vzorcích, vyhotovení protokolu

 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz