Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Svářečská škola částečně obnovila činnost

Naše svářečská škola obnovila od 1.dubna 2023 částečně svou  činnost. Pravidelně se budou pořádat doplňková  školení,  přezkoušení svářečů  z ….

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Financování kurzů pro vyšší svářečský personál končí 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský specialista….

Vzdělávací akce v 1.pololetí 2023

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Změna místa konání Semináře pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování (14.12.2022)

Vzhledem k velkému zájmu o  Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2023 (termín konání 14.2.2022)….

Kurzy pro vyšší svářečský personál od 6.2.2023

V 1.pololetí roku 2023 budeme organizovat kurzMy Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský tochnolog, Mezinárodní….

Činnost svářečské školy je pozastavena

Od 1.9.2022 je činnost svářečské školy pozastavena. .

První zkoušky svářečů v novém „Zkušebním a vzdělávacím centru pro svářeče“ společnosti NYMWAG CS a.s. pod taktovkou zkušební organizace č.19 SVV Praha s.r.o

Ve čtvrtek 4.8.2022 proběhly první zkoušky svářečů ve zcela nových prostorech bývalé svářečské školy. Celkem deset svářečů složilo kvalifikační zkoušku svářeče dle ISO 9606-1. Využity byly prostory nového „Zkušebního a vzdělávacího centra pro svářeče“. Vedení firmy si zaslouží zcela jistě pochvalu za realizaci tohoto projektu, kdy svářeči a instruktoři svařování mají zcela nové, moderně vybavené prostory pro výuku i zkoušky svářečů.  Současné centrum se skládá ze šaten doplněných novým sociálním zařízením, ze skladu přídavných svařovacích materiálů, učebny pro výuku teorie pro 12 svářečů vybavené projekční technikou a zejména dílny pro praktické zkoušky a pro výcvik. Dílna je vybavena pěti svářecími svařovacími pracovišti v nichž jsou svařovací zdroje na metodu MAG a TIG. Cesta neustálého a průběžného přezkušování svářečů je správná a máte mou plnou podporu. Udržuje se tím nejen nastavená kvalita, ale i omezují či odstraňují opravy svarových spojů a přispívá to celkové spokojenosti nejen svářečů, ale i svářečského dozoru. Výcvik a rozvoj svářečů dozoruje hlavní svářecí inženýr Ing. Jiří Matuna a jeho zkušený tým složený z pracovníků svářecího dozoru, kteří jsou i zároveň svářečskými instruktory. Přeji spoustu nově vyškolených a proškolených zkušených svářečů, pevné nervy instruktorům a pohodu všem pracovníkům společnosti NYMWAG CS a.s.

best replica watches

                                                             Zkušební komisař SVV Praha s.r.o.- CWS ANB  Ing. David Hrstka, Ph.D.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

certifikace.jpg