Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Seminář/Webinář: Konstrukce lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky,….

Seminář/Webinář: DIN 6701 a DIN 2304-1

Norma DIN 6701 je norma vydaná v Německu, avšak uznávaná jako základní předpis pro zajištění kvality výroby lepených dílů kolejových vozidel v celé….

On-line školení pro vyšší svářečský personál v 1.pololetí 2021

V návaznosti na pokračující epidemickou situaci výukové středisko SVV Praha s.r.o. nabízí i v 1.pololetí 2021  on-line vzdělávání - webináře, k teré….

START v KVĚTNU 2021: Evropský inženýr lepení

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako….

VÝHODNÝ BALÍČEK ŠKOLENÍ V LEPENÍ

Centrum Lepení Brno Vás srdečně zve na nové odborné semináře: Povrchové úpravy materiálů před lepením Termín: 30. 9. 2020 Více: https://svv.cz/lepeni….

3. ROČNÍK LEPICÍ DNY CLB

Lepicí dny CLB jsou jedinečnou příležitostí pro další vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti lepení. Dvoudenní akce nabízí široké spektrum….

Webináře nejen o svařování jsou „COOL“

SVV Praha, s.r.o., jako jeden z členů CWS ANB, zareagovalo na  situaci v souvislosti s COVID 19 rychle a pružně se snažilo přizpůsobit se nové….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně nové normy pro údržbu EN 15085-6.  

Jestliže se chcete dozvědět:

- aktuální informace o přechodu od certifikací ke klasifikaci firmy

- o změně v označení klasifikace firmy podle typu aktivity výrobce železničních kolejových vozidel D,P,M,S

- o nové struktuře matice odpovědnosti pro osoby svářečského dozoru a pro co je která úroveň autorizována

- o normativních požadavcích na klasifikační úrovně CL1, CL2 a CL3

- o zániku CL4 a jak budou tyto firmy nově klasifikovány

- také o podrobně zpracovaných požadavcích pro provádění inspekcí, zkoušek a jak se dokumentují, včetně velmi podrobně definovaných požadavků na FAI, kdo je pro CL1,CL2 a CL3 oprávněný je provádět

- jak se vypočítává velikost výrobce a proč

- o požadavcích pro svařování při údržbě podle EN 15085-6, včetně nově definovaných požadavků na kvalifikace NDT

- které díly se mohou svařovat s omezením a u kterých je to zakázáno

- o nově vydaných DVS, včetně získání jejich překladů do českého jazyka

- o praktických zkušenostech z pracovních zkoušek u výrobců ŽKV

- o nově vydaných technických normách, které mají proces kvalifikace firmy vliv atd.

Tak neváhejte navštívit seminář SVV Praha s.r.o., který se koná dne 28. května 2019 v konferenčním centru VŠCHT v Praze.