Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

SRPEN: DIN 6701 a DIN 2304-1

Norma DIN 6701 je norma vydaná v Německu, avšak uznávaná jako základní předpis pro zajištění kvality výroby lepených dílů kolejových vozidel v celé….

Kurzy a semináře pro svářečský personál od 25.5.2020

Vážení klienti, vzhledem k uvolňování podnikatelských aktivit je možné začít organizovat vzdělávací akce od 25.5.2020. Vzdělávací akce pro svářečký….

Termíny závěrečných zkoušek EWE/IWE a EWT/IWT

Dobrý den, vzhledem k tomu, že od 25.5.2020 je možné zahájit školicí akce, proběhne další výuka a zkoušky v těchto termínech: Závěrečné zkoušky EWT….

Změna zahájení kurzu EWE a EWT

Vážení klienti, vzhledem k vývoji současné situace a stále nejisté možnosti otevřít kurz od 18.5.2020 jsme se rozhodli přesunout zahájení kurzů na 7.….

On-line školení pro oblast svařování - květen 2020

Co jsou webináře: Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes  webový prohlížeč nebo aplikaci (ZOOM….

Informace o činnosti SVV Praha (SVAŘOVÁNÍ) v souvislosti s nouzovým stavem

Vážení zákazníci, s ohledem na pandemii Covid-19, jsme se dostali do situace, která do značné míry mění naše dosavadní postupy a zvyklosti. I přes….

SEMINÁŘ: PLASTY a LEPENÍ PLASTŮ

Seminář je určen pro zpracovatele plastů a plastových komponent z průmyslu a řemesla. Je vhodný pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně nové normy pro údržbu EN 15085-6.  

Jestliže se chcete dozvědět:

- aktuální informace o přechodu od certifikací ke klasifikaci firmy

- o změně v označení klasifikace firmy podle typu aktivity výrobce železničních kolejových vozidel D,P,M,S

- o nové struktuře matice odpovědnosti pro osoby svářečského dozoru a pro co je která úroveň autorizována

- o normativních požadavcích na klasifikační úrovně CL1, CL2 a CL3

- o zániku CL4 a jak budou tyto firmy nově klasifikovány

- také o podrobně zpracovaných požadavcích pro provádění inspekcí, zkoušek a jak se dokumentují, včetně velmi podrobně definovaných požadavků na FAI, kdo je pro CL1,CL2 a CL3 oprávněný je provádět

- jak se vypočítává velikost výrobce a proč

- o požadavcích pro svařování při údržbě podle EN 15085-6, včetně nově definovaných požadavků na kvalifikace NDT

- které díly se mohou svařovat s omezením a u kterých je to zakázáno

- o nově vydaných DVS, včetně získání jejich překladů do českého jazyka

- o praktických zkušenostech z pracovních zkoušek u výrobců ŽKV

- o nově vydaných technických normách, které mají proces kvalifikace firmy vliv atd.

Tak neváhejte navštívit seminář SVV Praha s.r.o., který se koná dne 28. května 2019 v konferenčním centru VŠCHT v Praze.