SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno

SVV Praha, s.r.o.
Technická 936
664 48 Moravany


Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Vedoucí Centra Lepení Brno:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701:

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA, EAS
Certifikační orgán SVV Praha, s.r.o. pro lepení
Q&HSE Manager

E-mail: frank@svv.cz
Tel.: +420 702 012 664

Leoš Kosina, EAE
E-mail: kosina@svv.cz
Tel.: +420 723 869 037

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborný kurz EAE a odborné semináře:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 776 719 286    

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS, EAE v maďarštině a technický zákaznický servis:

Marián Krivánek, EAE
E-mail: krivanek@svv.cz
Tel.: +421 905 850 759

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Leoš Kosina, EAE
E-mail: kosina@svv.cz
Tel.: +420 723 869 037

Evropský inženýr lepení EAE

Vzdělávací cíl:
Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti

Místo konání: SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany (u Brna)

Délka kurzu: 8 výukových týdnů

1. týden 10. 05. – 14. 05. 2021

2. týden 31. 05. – 04. 06. 2021

3. týden 21. 06. – 25. 06. 2021

4. týden 26. 07. – 30. 07. 2021

5. týden 16. 08. – 20. 08. 2021

6. týden 13. 09. – 17. 09. 2021

7. týden 11. 10. – 15. 10. 2021

8. týden 08. 11. – 12. 11. 2021

Cena:

Základní cena kurzu činí 375 000 Kč (cena je uvedena bez DPH)

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím cenovou nabídku.

Můžete požádat o finanční podporu přes program "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ III".

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BOZP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.

Reference od absolventů EAE kurzu:

Byl to velmi obohacující kurz, který v maximálně možné míře rozšířil mé obzory a znalosti z oblasti lepení a to jak teoretické, tak i praktické. Díky kurzu jsem potkal nové a zároveň moc fajn kolegy z oboru kolejové techniky. Oceňuji i profesionální přístup týmu Centra Lepení Brno k přípravě a vedení celého kurzu. Mohu jen doporučit.L.P.

„V roce 2018 jsem absolvoval kurz EAE. Musím vyzdvihnout kvalifikované lektory a způsob předávání informací. Stejně jako zázemí a služby ve školicím středisku v Brně. Získané nové znalosti a dovednosti jsou pro mne velkým přínosem.“ M.M.

„Na kurze EAE som si zopakoval a najmä prehĺbil znalosti z oblastí súvisiacich s lepením, súčasťou bolo aj praktické lepenie s následným odskúšaním lepených spojov. To všetko v príjemnom prostredí, so skvelým kolektívom, či už účastníkov kurzu, ako aj lektorov a ostatných pracovníkov Centra Lepení Brno.“ V. F.

„Od kurzu EAE jsem očekával, že mě teoreticky i prakticky připraví na očekávanou roli dozoru procesu lepení, který ve firmě zavádíme. Protože technologie výroby lepením pro mě byla téměř neznámou oblastí, doposud jsem zastával roli dozoru svařování s kvalifikací IWE, netušil jsem, jak široký rozsah oborů je třeba obsáhnout ke zvládnutí procesu lepení. Faktu, že proces lepení je multioborová disciplína byla podřízena i tematická náplň kurzu a skladba přednášek. Oceňuji, že přednášky byly připraveny vždy odborníkem na dané téma, vždy podpořeny přehlednou prezentací a velmi často doplněny o příklady z praxe. Dále oceňuji praktickou část kurzu, ve které je teorie doplněna praktickými experimenty a vše vyvrcholí návrhem a ověřením lepícího systému. Kurz EAE mi zásadně rozšířil obzory v oblasti spojování materiálů a splnil má očekávání. V neposlední řadě oceňuji velmi vstřícný a osobitý přístup všech pracovníků realizačního týmu Centra Lepení Brno. To, co považuji za velký přínos kurzu, je navázání velmi úzkých kontaktů s kolegy v oboru, což je benefit k nezaplacení. Závěrem bych doporučil dokončit zbývající výkladová skripta. Ta, která jsou již dokončena, byla velmi platným zdrojem informací během přípravy k závěrečné zkoušce a jsem si jistý, že mi poslouží i v budoucnosti.“ M.L.

Kurz byl velmi přínosný, nejen že můžeme certifikovat firmu, ale hlavně z pohledu na lepení jako speciální proces. Kurz mi propojil vše dohromady a poskytl ucelený pohled, jak k lepení přistupovat. Abych nebyl jen pozitivní, byly i okamžiky o přednáškách, že to nebylo vysvětleno pro mne úplně pochopitelně, proto jsem poprosil přednášejícího o vysvětlení (je jasné, že každý nevyhovuje každému – já měl štěstí, že to bylo OK). Přednášky byly připraveny profesionálně a přednášející reagovali okamžitě na naše dotazy. Když nebylo něco jasné, dovysvětlili – tak následné odpolední opakující studium bylo jednoduché – a tím pádem písemná zkouška v pátek pak byla OK. Doporučuji si opravdu udělat volno v práci na vyučující týden, abyste si vše dokázali v hlavě srovnat dohromady z přednášek. Praxe během kurzu vám dá náhled na problematiku lepení z jiného úhlu pohledu. Zjistíte, že některé typy lepidel opravdu potřebují velkou kázeň od personálu. Nebo jaká je časová náročnost pro vytvoření vzorků a otestování lepicího systému pro prokázání konstrukce s lepení (např. tahové zkoušky dle DIN1465)

  • Prostory na školení  skvěle vybavené
  • Lektoři – připravení a odborníci v oboru
  • Praxe – vyzkoušení několika systémů lepení včetně zkoušek
  • Personál Centra Lepení Brno – skvělý přístup během celého kurzu
  • Kurz – skvělý přínos pro praxi,  i když by se necertifikovala firma O.M.

Kontaktní osoba pro kurz EAE a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz