SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno

SVV Praha, s.r.o.
Technická 936
664 48 Moravany


Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Vedoucí Centra Lepení Brno:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701:

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA, EAS
Certifikační orgán SVV Praha, s.r.o. pro lepení
Q&HSE Manager

E-mail: frank@svv.cz
Tel.: +420 702 012 664

Leoš Kosina, EAE
E-mail: kosina@svv.cz
Tel.: +420 723 869 037

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborný kurz EAE a odborné semináře:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 776 719 286    

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS, EAE v maďarštině a technický zákaznický servis:

Marián Krivánek, EAE
E-mail: krivanek@svv.cz
Tel.: +421 905 850 759

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Leoš Kosina, EAE
E-mail: kosina@svv.cz
Tel.: +420 723 869 037

Evropský specialista lepení EAS

Vzdělávací cíl:

Vývoj výrobních technologií a materiálů umožňuje využití celé řady inovačních technik a systémů lepení. Za tímto účelem je nezbytné dosáhnout základních znalostí a optimální vhled do světa lepení. Teorie, která je doplněna praktickou činností v laboratoři, zprostředkuje aplikaci lepení ve výrobě. Účastníci jsou oprávněni k tvorbě pracovních návodů nebo k proškolení personálu lepení v provozu. Jako kvalifikovaný dozor plánují a organizují pracovní postupy a procesy lepení. Jsou schopni bezprostředně reagovat na eventuální odchylky ve výrobě a najít pro ně konkrétní řešení.

Kvalifikace EAS je kvalifikačním stupněm č. 2 dle normy DIN 6701.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby, aplikační inženýry, popř. nákupčí. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři.

 

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo výučním listem v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský specialista lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB.

.

Termín: 

Kurz v prvním pololetí 2021: 1.3. - 5.3. 2021, 22.3. - 26. 3. 2021, 12.4. - 16.4. 2021

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 936, 664 48 Moravany u Brna

Případně částečná distanční výuka

.

Délka trvání kurzu:

3 týdny (Po-Pá)

.

Základní cena kurzu činí 141.000 Kč bez DPH.

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení vč. obědů

 

Obsahová náplň kurzu:

1. týden

Základy techniky lepení, polymery, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly

2. týden

Materiály spojovaných dílů, povrchová předúprava, výpočty a konstrukce lepených spojů, kontroly a zkoušky kvality

3. týden

Procesní management a zpracování lepidla, procesní technika, hybridní spojování, BOZP

Recenze:

„Před započetím školení jsem měl dilema, zda existuje dostatek informací o lepení a lepidlech, kterými lze vyplnit 3 týdny školení. Tohle dilema se po prvním dnu rozplynulo – ano, existuje tolik informací o lepení a lepidlech, že 3 týdny jsou naplněny informacemi, ze kterých absolvent získá hodně pevný základ i pro případné hlubší samostudium. Kurz je vyučován skvělým kompromisem mezi odborným výkladem a předáním informací „lidskou řečí“. Energii při studiu v průběhu kurzu dodávají i odpolední volnočasové aktivity, kde může účastník kurzu v přátelském prostředí diskutovat s dalšími účastníky a školiteli o problematice lepení. Informace získané na školení plně využívám v práci, i v soukromém životě – lepené spoje doma od teď už drží pevně. Kurz na lepicího specialistu vřele doporučuji.“  Ing. M. Sivý

„Tento kurz je dobrý zejména pro ty, kteří neví o lepení mnoho. Je užitečný zejména v tom, že se člověk dozví o základních druzích lepidel, principech a praktikách nutných pro výrobu kvalitních lepených spojů. Vše je probíráno v horizontu 3 týdnů, tak je tedy dostatek času se obecně v probírané látce bez problémů zorientovat. To vše je podpořené uvolněnou atmosférou a dobrým občerstvením.“ Tomáš

Kontaktní osoba: Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz