SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno

SVV Praha, s.r.o.
Technická 936
664 48 Moravany


Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Vedoucí Centra Lepení Brno:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701:

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA, EAS
Certifikační orgán SVV Praha, s.r.o. pro lepení
Q&HSE Manager

E-mail: frank@svv.cz
Tel.: +420 702 012 664

Leoš Kosina, EAE
E-mail: kosina@svv.cz
Tel.: +420 723 869 037

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborný kurz EAE a odborné semináře:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 776 719 286    

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS, EAE v maďarštině a technický zákaznický servis:

Marián Krivánek, EAE
E-mail: krivanek@svv.cz
Tel.: +421 905 850 759

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Leoš Kosina, EAE
E-mail: kosina@svv.cz
Tel.: +420 723 869 037

Certifikace DIN 6701


Naše organizace SVV Praha s.r.o. jako člen společnosti GSI-SLV rozšířila svoji akreditaci o certifikační služby procesu lepení dle DIN 6701. Jsme uznaným členem procovní skupiny lepení tj. "Arbeitskreis Kleben DIN 6701".

DIN 6701 Lepení kolejových vozidel a jejich dílů je německou normou pro kolejovou techniku. Dodržování požadavků normy DIN 6701 a souvisejících předpisů je nástrojem pro zajištění systému řízení procesu lepení při výrobě kolejových vozidel a jejich dílů. Tato norma platí pro lepení spojovaných dílů, tmelení a konzervování při výrobě a opravách kolejových vozidel a jejich dílů.

Dle bezpečnostních nároků jsou lepené spoje řazeny do tří tříd lepených spojů. Každá z tříd klade jisté nároky na provoz lepení.

Tabulka 1 — Klasifikace lepených spojů

Třída

Popis

Definice požadavků na bezpečnost

A1

Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s vysokým požadavkem na bezpečnost

Vysoký požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje vede k neodvratnému nebezpečí ohrožení života nebo k ohrožení spolehlivého provozu kolejových vozidel.

A2

Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel se středním požadavkem na bezpečnost

Střední požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje může vést ke vzniku provozního rizika s újmami na zdraví osob nebo k narušení celkové funkce kolejového vozidla.

A3

Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s nízkým požadavkem na bezpečnost

Nízký požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje vede maximálně ke ztrátě komfortu. Újmy na zdraví osob jsou nepravděpodobné.

Z

Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel bez požadavku na bezpečnost

Žádný požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje nevede ani k újmám na zdraví osob ani k narušení provozního chodu.

 

Podnik, který vyrábí, provádí konstrukci, prodej a nákup nebo servis lepených dílů kolejových vozidel se musí prokázat platným certifikátem dle této normy v případě:

-  že to požaduje EBA (Eisenbahn Bundesamt - Německý drážní úřad)

-  že to požaduje zákazník

Revize normy DIN 6701 proběhla v roce 2014. Revize byla oficiálně vydána jako platná norma na konci roku 2015.  

Norma DIN 6701 má čtyři díly:

DIN 6701-1 Základní pojmy a předpisy

DIN 6701-2 Kvalifikace podniků, zajištění kvality

DIN 6701-3 Konstrukce a proces validace lepených dílů

DIN 6701-4 Prováděcí pravidla a zajištění kvality lepení

 

SVV Praha s.r.o. Centrum Lepení Brno má právo zapisovat do on-line registru

din6701.joincert.eu

www.din6701.de

V případě jakýkoliv dotazů k certifikaci dle normy DIN 6701 je Vám k dispozici kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., e-mail: frank@svv.cz, Tel.: +420 702 012 664

Doporučujeme zájemcům o certifikaci dle DIN 6701 odborný seminář Příprava firem na certifikaci dle DIN 6701 a DIN 2304-01, kde se této problematice konkrétně věnujeme. Bližší informace k semináři naleznete na:

http://svv.cz/lepeni/odborne-kurzy-a-seminare/seminar-priprava-firem-na-certifikaci-lepicskych-podniku-dle-din-6701-lepeni-kolejovych-vozidel-a-jejich-dilu