Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Financování kurzů pro vyšší svářečský personál končí 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský specialista….

Vzdělávací akce v 1.pololetí 2023

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Změna místa konání Semináře pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování (14.12.2022)

Vzhledem k velkému zájmu o  Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2023 (termín konání 14.2.2022)….

Kurzy pro vyšší svářečský personál od 6.2.2023

V 1.pololetí roku 2023 budeme organizovat kurzMy Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský tochnolog, Mezinárodní….

Činnost svářečské školy je pozastavena

Od 1.9.2022 je činnost svářečské školy pozastavena. .

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022

Ve dnech 27.4. - 28.4.2022 vás zveme na Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2022. Tento periodický seminář je určen pro svářečský dozor,….

Kurz Evropský praktik lepení v listopadu

Evropský lepičský praktik EAB -nový termín

Rádi bychom Vás informovali, že jsme v tomto vypsali další termín pro kurz EAB

Termín konání: 16.11. - 20.11.2015

Ke dni 22.10. je volných 5 míst. 

Kurz je určen pracovníkům ve výrobě, kteří lepené spoje provádějí. Trvá 1 týden.

Místo konání kurzu:  Teoretická i praktická výuka probíhá ve školících místnostech SVV Praha, s.r.o., Centrum lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno.

Výuka probíhá v jazyce českém. Vyučujeme vlastním personálem. Výukové materiály jsou v češtině. Po-čt probíhá teoretická a praktická výuka, v pátek je písemný test a ústní zkouška.

Úspěšní absolventi obdrží evropský diplom EAB od České Svářečské Společnosti ANB.

Školící podklady jsou v licenci TC Kleben GmbH

Cena kurzu je 48.000,- bez DPH. Po dohodě se zákazníkem vystavujeme zálohovou fakturu. Při účasti více osob z jedné firmy lze sjednat individuální cenu. 

Podrobné informace o kurzu a organizační informace budou zaslány přihlášeným cca 2 týdny před zahájením kurzu.                     

Cena zahrnuje: Náklady na lektora, náklady na licenci školících podkladů, náklady na zajištění nezávislé zkušební komise, výukové materiály v českém jazyce, spotřební materiál pro praktickou výuku, ochranné pomůcky, související organizační náklady, obědy, občerstvení, pitný režim, provedení zkoušek tahem a odlupem na vzorcích,1x opravu praktických zkoušek, opravu písemné a ústní zkoušky v rámci dalšího termínu EAB. 

Cena nezahrnuje: Ubytování účastníků, snídaně a večeře, případný individuální termín pro opakované zkoušky.

Důležité upozornění pro firmy, které si vyřizují dotace: Dotace je třeba mít vyřízené dostatečně předem. Smlouvu s dodavatelem (tedy námi) je třeba uzavřít minimálně 3 týdny před termínem konání kurzu. V opačném případě si vyhrazujeme možnost rezervované místo v kurzu obsadit. Výuka je realizována vlastním personálem.