Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

SRPEN: DIN 6701 a DIN 2304-1

Norma DIN 6701 je norma vydaná v Německu, avšak uznávaná jako základní předpis pro zajištění kvality výroby lepených dílů kolejových vozidel v celé….

Kurzy a semináře pro svářečský personál od 25.5.2020

Vážení klienti, vzhledem k uvolňování podnikatelských aktivit je možné začít organizovat vzdělávací akce od 25.5.2020. Vzdělávací akce pro svářečký….

Termíny závěrečných zkoušek EWE/IWE a EWT/IWT

Dobrý den, vzhledem k tomu, že od 25.5.2020 je možné zahájit školicí akce, proběhne další výuka a zkoušky v těchto termínech: Závěrečné zkoušky EWT….

Změna zahájení kurzu EWE a EWT

Vážení klienti, vzhledem k vývoji současné situace a stále nejisté možnosti otevřít kurz od 18.5.2020 jsme se rozhodli přesunout zahájení kurzů na 7.….

On-line školení pro oblast svařování - květen 2020

Co jsou webináře: Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes  webový prohlížeč nebo aplikaci (ZOOM….

Informace o činnosti SVV Praha (SVAŘOVÁNÍ) v souvislosti s nouzovým stavem

Vážení zákazníci, s ohledem na pandemii Covid-19, jsme se dostali do situace, která do značné míry mění naše dosavadní postupy a zvyklosti. I přes….

SEMINÁŘ: PLASTY a LEPENÍ PLASTŮ

Seminář je určen pro zpracovatele plastů a plastových komponent z průmyslu a řemesla. Je vhodný pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při….

Informace o činnosti SVV Praha (SVAŘOVÁNÍ) v souvislosti s nouzovým stavem

Vážení zákazníci,

s ohledem na pandemii Covid-19, jsme se dostali do situace, která do značné míry mění naše dosavadní postupy a zvyklosti.

I přes vyhlášený nouzový stav a celou řadu s tím souvisejících omezení, jsme tu pro Vás stále k dispozici.

Rádi bychom Vás informovali, že jsme provedli opatření, která nám umožní s Vámi nadále komunikovat a poskytovat Vám naše služby, v oblasti vzdělávání personálu, v inspekční a zkušební činnosti i v rámci certifikačních řízení, při respektování ochrany zdraví nás všech.

1.           Pro komunikaci s námi můžete využívat jako obvykle mobilní telefony a e-mailové adresy našich zaměstnanců.

2.           Vedle uvedených nástrojů pro běžnou komunikaci můžeme využívat i možnosti vzdáleného přístupu.

3.           Samozřejmě Vám zůstává k dispozici přístup k informacím na našich internetových stránkách www.svv.cz

Bez přerušení tak nadále poskytujeme veškeré naše obvyklé služby, ale přednostně vzdáleným způsobem a tam, kde je to v současné situaci možné.

V rámci vzdělávání personálu (svařování) jsme byli nuceni až do odvolání přerušit činnost svářečské školy, a také kurzy a semináře pro vyšší svářečský personál. V současné době pro Vás připravujeme webináře. Většina vzdělávacích ackí bude přesunutana období od září 2020. Pro otázky u vzdělávání můžete kontaktovat odpovědné pracovníky, které naleznete na našich www stránkách v sekci svařování. 

oblasti certifikací (svařování) jsou audity na místě možné jen při zachování všech opatření, která souvisejí se .  současnou pandemií. Při plánování auditů a přezkoušení firem je v zásadě nutné, aby auditor / zkoušející zkontroloval podmínky, za kterých je ve společnosti možné provádět kontroly na místě.

Se souhlasem firmy je možné provést audit na místě / přezkoušení firmy v souladu s obecnými hygienickými předpisy (např. vzdálenost mezi přítomnými, snížený počet účastníků, vybavení rouškami a dalšími prostředky pro ochranu zdraví atd.).

Pokud provedení na místě není možné, platí pro všechna certifikační řízení po dobu omezení cestování a návštěv firem v důsledku pandemie CoVid-19 pravidla, která byla přijata jak pro certifikace v systému norem ČSN tak i pro certifikace DIN. 

Podrobnější informace obdržíte od vedoucího certifikačního orgánu:

zakhar@svv.cz , mobil: +420 739513360 (ČSN),

flegl@svv.cz , mobil: +420 604294604 (DIN)

Nepochybujeme, že se nám současnou situaci podaří společně zvládnout a budeme se těšit na další spolupráci, a že se v budoucnu s Vámi budeme moci znovu setkávat i osobně.

Přejeme všem Vám pevné zdraví.

S pozdravem  Ing. Pavel Flégl, jednatel SVV Praha, s.r.o.