Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Vzdělávací akce pro oblast svařování v 1.pol.2024

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Kurzy EWE/IWE, EWT/IWT, EWS/IWS od 12.2.2024

Od 12.2.2024 zahajujeme kurzy Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský technolog  a Mezinárodní/Evropský svářečský….

Svářečská škola částečně obnovila činnost

Naše svářečská škola obnovila od 1.dubna 2023 částečně svou  činnost. Pravidelně se budou pořádat doplňková  školení,  přezkoušení svářečů  z ….

V říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

V  říjnu 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné….

Financování kurzů pro vyšší svářečský personál končí 31.12.2023

Pouze do 31.12.2023 je možné pro financování kurzů Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog, Mezinárodní svářečský specialista….

Změna místa konání Semináře pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování (14.12.2022)

Vzhledem k velkému zájmu o  Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v roce 2023 (termín konání 14.2.2022)….

Činnost svářečské školy je pozastavena

Od 1.9.2022 je činnost svářečské školy pozastavena. .

Evropský lepičský inženýr

Evropský lepičský inženýr EAE 

Kurz je určen pro vyšší lepičský personál, především pro pracovníky lepičského dozoru z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje, plánování výroby, zajištění kvality atd. Lepičský inženýr je kvalifikace stupně 1 v rámci třístupňového systému vzdělávání lepičského personálu. Replica Watches

Kurz trvá celkem 8 týdnů. Koná se v tomto termínu

I. týden 3.8.-7.8. 2015  

II. týden 24.8.-28.8. 2015

III. týden 14.9.-18.9. 2015

IV. týden 12.10.-16.10. 2015

V.týden 9.11.-13.11. 2015

VI. týden 7.12.-11.12. 2015

VII.týden 11.01.-15.01.2016

VIII. týden 8.2.-12.2. 2016.

Ke dni 4.7. jsou volná 2 místa v kurzu EAE.

Vzhledem k náročnosti zajištění přednášejících odborníků z Německa a vzhledem k náročnosti zajištění tlumočení v této odborné úrovni se bude další kurz EAE konat nejdříve v roce 2018.

Místo konání kurzu:  Teoretická i praktická výuka probíhá v rozšířených školících místnostech SVV Praha, s.r.o., Centrum lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno.

Výuka probíhá v jazyce německém s odborným tlumočením. Přednáší odborníci z Německa a docenti z německých univerzit. Výukové materiály jsou v češtině. Je povoleno max. 12 účastníků v kurzu.

Ke zkoušce jsou připuštěni účastníci kurzu, kteří absolvovali všech 8 týdnů.

Úspěšní absolventi obdrží evropský diplom EAE od TC Kleben GmbH a osvědčení DVS.

Předpoklady účastníka: Ukončené akademické vzdělání technického nebo přírodovědného směru. Kurz může absolvovat i účastník, který toto vzdělání nemá. Po úspěšném absolvování kurzu nedostane diplom EAE, ale osvědčení o absolvování. Může být uznán lepičským dozorem stupně 1 pro certifikát dle DIN 6701 třídy A1. Diplom se vydá následně po doplnění vzdělání.

Cena kurzu je 650.000 - bez DPH. Po dohodě se zákazníkem vystavujeme zálohovou fakturu, cena je splatná dle obchodních podmínek, které budou připojeny k tomuto článku.

Cena zahrnuje: Paušální cenu kurzu od TC Kleben GmbH, náklady na cestovné, ubytování a diety lektorů z Německa, náklady na zajištění nezávislé zkušební komise, odborné tlumočení v průběhu celého procesu a u zkoušek, výukové materiály přeložené do českého jazyka, spotřební materiál pro praktickou výuku, ochranné pomůcky, související organizační náklady, obědy, občerstvení, pitný režim, provedení zkoušek pracovních vzorků, odborné exkurze.  

Cena nezahrnuje: Ubytování účastníků, snídaně a večeře, opakovaný termín pro závěrečné zkoušky.

Kontakt pro podrobnější informace: tylova@svv.cz, 603519031