Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2017

V termínu 14.12. - 15.12.2017 organizujeme Aktualizační seminář, který je určen všem svářečským dozorům, kteří na základě výrobkových norem a dalších….

Možnost získání dotace na školení pro vaše zaměstnance přijímání žádostí opět zahájeno 1.11.2017

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) Doba realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020 Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0….

SVV Praha, s.r.o. pořádala akci: Setkání zkušebních komisařů CWS ANB

                                              Setkání zkušebních komisařů CWS ANB 24.-25. říjen 2017 reportáž  zde! Report.pdf.

NOVÝ TERMÍN: Seminář DIN 6701

Norma DIN 6701 je norma vydaná v Německu, avšak uznávaná jako základní předpis pro zajištění kvality výroby lepených dílů kolejových vozidel v celé….

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

SVV Praha s.r.o. se zúčastnila mezinárodního veletrhu svařování a příbuzných procesů SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017. Krátký článek Report….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem ČSN EN ISO 3834. V části 1 této normy je uvedena definice kvalifikované osoby, cituji: osoba, jejíž způsobilost a znalosti byly získány vzděláním, výcvikem a/nebo odpovídající praxí, pozn. K prokázání úrovně způsobilosti a znalostí může být požadována kvalifikační zkouška. V dalších částech normy ČSN EN ISO 3834 jsou stanoveny kritéria na pracovníky kontroly podle požadavků na jakost ČSN EN ISO 3834-2: Vyšší požadavky na jakost, ČSN EN ISO 3834-3: Standartní požadavky na jakost, ČSN EN ISO 3834-4: Základní požadavky na jakost. V části 5 : dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834- 4, je uvedený odkaz pro personál nedestruktivního zkoušení na normu ISO 9712. Tato norma je zavedena v České republice od 1. března 2013. V jednotlivých částech normy ČSN EN ISO 3834-2, 3 a 4 je uveden požadavek na personál nedestruktivního zkoušení, že musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, musí být způsobilost ověřena výrobcem.

Pro výrobce, kteří svařují ocelové konstrukce obr.1 je platná ČSN EN 1090-2+A1: Provádění ocelových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Norma ČSN EN 1090-2+A1 uvádí v kapitole 12.4.1 cituji: Kontrola před a během svařování se musí zahrnout do kontrolního plánu v souladu s požadavky uvedenými v odpovídající části EN ISO 3834. NDT s výjimkou vizuální zkoušky musí provést kvalifikovaná osoba, která má kvalifikaci úrovně 2 podle EN 473 resp. ISO 9712...  Celý článek je možné stáhnout zde.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014