Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů v SVV Praha

Vážení klienti, dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost nový právní předpis týkající se informací, které o Vás shromažďujeme a toho, jak je….

Nový seminář Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016

Vážení zákazníci, v únoru 2016 byla vydána norma ČSN EN ISO 9001:2016. K provádění certifikací dle uvedené normy stanovilo Mezinárodní akreditační….

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog od 19.11.2018

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog bude naše výukové středisko SVV Praha s.r.o.  organizovat v termínu od 19.11.2018….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pololetí 2018

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Možnost získání dotace na školení pro vaše zaměstnance přijímání žádostí opět zahájeno 1.11.2017

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) Doba realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020 Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0….

SVV Praha, s.r.o. pořádala akci: Setkání zkušebních komisařů CWS ANB

                                              Setkání zkušebních komisařů CWS ANB 24.-25. říjen 2017 reportáž  zde! Report.pdf.

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

SVV Praha s.r.o. se zúčastnila mezinárodního veletrhu svařování a příbuzných procesů SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017. Krátký článek Report….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem ČSN EN ISO 3834. V části 1 této normy je uvedena definice kvalifikované osoby, cituji: osoba, jejíž způsobilost a znalosti byly získány vzděláním, výcvikem a/nebo odpovídající praxí, pozn. K prokázání úrovně způsobilosti a znalostí může být požadována kvalifikační zkouška. V dalších částech normy ČSN EN ISO 3834 jsou stanoveny kritéria na pracovníky kontroly podle požadavků na jakost ČSN EN ISO 3834-2: Vyšší požadavky na jakost, ČSN EN ISO 3834-3: Standartní požadavky na jakost, ČSN EN ISO 3834-4: Základní požadavky na jakost. V části 5 : dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834- 4, je uvedený odkaz pro personál nedestruktivního zkoušení na normu ISO 9712. Tato norma je zavedena v České republice od 1. března 2013. V jednotlivých částech normy ČSN EN ISO 3834-2, 3 a 4 je uveden požadavek na personál nedestruktivního zkoušení, že musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, musí být způsobilost ověřena výrobcem.

Pro výrobce, kteří svařují ocelové konstrukce obr.1 je platná ČSN EN 1090-2+A1: Provádění ocelových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Norma ČSN EN 1090-2+A1 uvádí v kapitole 12.4.1 cituji: Kontrola před a během svařování se musí zahrnout do kontrolního plánu v souladu s požadavky uvedenými v odpovídající části EN ISO 3834. NDT s výjimkou vizuální zkoušky musí provést kvalifikovaná osoba, která má kvalifikaci úrovně 2 podle EN 473 resp. ISO 9712...  Celý článek je možné stáhnout zde.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014