Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Seminář: Hybridní spoje - kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování,….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně….

Možnost získat dotaci na vzdělávací akce SVV Praha s.r.o. - program EU POVEZ III

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU - program POVEZ III. Podklady,….

START V ZÁŘÍ!: Evropský inženýr lepení

Vzdělávací cíl: Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává….

Nový termín Přípravného kurzu pro pracovníky NDT VT2 W dle ČSN EN ISO 9712

Vzhledem k organizačním změnám jsme změnili termín konání Přípravného kurzu pro pracovníky NDT VT2 W dle ČSN EN ISO 9712. Tento kurz se bude konat v….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pol.2019

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

SVV Praha s.r.o. sponzoruje volejbalovou přípravku

Společnost SVV Praha s.r.o. sponzorovala i v roce 2018 malé volejbalisty z TJ Sokol Praha Vršovice. Díky jejímu sponzorskému daru si mohli malí….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem ČSN EN ISO 3834. V části 1 této normy je uvedena definice kvalifikované osoby, cituji: osoba, jejíž způsobilost a znalosti byly získány vzděláním, výcvikem a/nebo odpovídající praxí, pozn. K prokázání úrovně způsobilosti a znalostí může být požadována kvalifikační zkouška. V dalších částech normy ČSN EN ISO 3834 jsou stanoveny kritéria na pracovníky kontroly podle požadavků na jakost ČSN EN ISO 3834-2: Vyšší požadavky na jakost, ČSN EN ISO 3834-3: Standartní požadavky na jakost, ČSN EN ISO 3834-4: Základní požadavky na jakost. V části 5 : dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834- 4, je uvedený odkaz pro personál nedestruktivního zkoušení na normu ISO 9712. Tato norma je zavedena v České republice od 1. března 2013. V jednotlivých částech normy ČSN EN ISO 3834-2, 3 a 4 je uveden požadavek na personál nedestruktivního zkoušení, že musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, musí být způsobilost ověřena výrobcem.

Pro výrobce, kteří svařují ocelové konstrukce obr.1 je platná ČSN EN 1090-2+A1: Provádění ocelových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Norma ČSN EN 1090-2+A1 uvádí v kapitole 12.4.1 cituji: Kontrola před a během svařování se musí zahrnout do kontrolního plánu v souladu s požadavky uvedenými v odpovídající části EN ISO 3834. NDT s výjimkou vizuální zkoušky musí provést kvalifikovaná osoba, která má kvalifikaci úrovně 2 podle EN 473 resp. ISO 9712...  Celý článek je možné stáhnout zde.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014