Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5

Na základě požadavků našich zákazníků jsme nově zařadili do plánu vzdělávacích akcí praktické školení Příprava na zkoušku OOZ-S v souladu s předpisem….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pololetí 2018

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

KVĚTEN 2018: Evropský inženýr lepení/EWF 517

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako….

BŘEZEN: Hybridní spoje - kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování,….

NOVĚ: Destruktivní a nedestruktivní zkoušky lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality,….

Seminář: Konstrukční lepené spoje

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky,….

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2017

V termínu 14.12. - 15.12.2017 organizujeme Aktualizační seminář, který je určen všem svářečským dozorům, kteří na základě výrobkových norem a dalších….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem ČSN EN ISO 3834. V části 1 této normy je uvedena definice kvalifikované osoby, cituji: osoba, jejíž způsobilost a znalosti byly získány vzděláním, výcvikem a/nebo odpovídající praxí, pozn. K prokázání úrovně způsobilosti a znalostí může být požadována kvalifikační zkouška. V dalších částech normy ČSN EN ISO 3834 jsou stanoveny kritéria na pracovníky kontroly podle požadavků na jakost ČSN EN ISO 3834-2: Vyšší požadavky na jakost, ČSN EN ISO 3834-3: Standartní požadavky na jakost, ČSN EN ISO 3834-4: Základní požadavky na jakost. V části 5 : dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834- 4, je uvedený odkaz pro personál nedestruktivního zkoušení na normu ISO 9712. Tato norma je zavedena v České republice od 1. března 2013. V jednotlivých částech normy ČSN EN ISO 3834-2, 3 a 4 je uveden požadavek na personál nedestruktivního zkoušení, že musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, musí být způsobilost ověřena výrobcem.

Pro výrobce, kteří svařují ocelové konstrukce obr.1 je platná ČSN EN 1090-2+A1: Provádění ocelových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Norma ČSN EN 1090-2+A1 uvádí v kapitole 12.4.1 cituji: Kontrola před a během svařování se musí zahrnout do kontrolního plánu v souladu s požadavky uvedenými v odpovídající části EN ISO 3834. NDT s výjimkou vizuální zkoušky musí provést kvalifikovaná osoba, která má kvalifikaci úrovně 2 podle EN 473 resp. ISO 9712...  Celý článek je možné stáhnout zde.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014