Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Zajímavosti ze světa svařování

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog

Proč si vybrat kurz Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, technolog,specialista právě v SVV Praha  s.r.o.? máme dlouholetá zkušenost s pořádáním….

Žádost o vydání razítka svářečského personálu EWF

Razítko ke kvalifikaci Evropský svářečský inženýr, technolog, specialista vydává CWS ANB na základě zaslání vyplněné žádosti (email: cws-an&….

Pomoc při žádosti o finanční příspěvek v rámci projektu POVEZ III.

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU. Podklady, které by vám mohly….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Příprava na zkoušku OOZ-S v souladu s předpisem ČD V95/5

Termín: školení bude organizováno při minimálním počtu 7 přihlášených, termín bude upřesněn dle požadavků zákazníků

Určeno pro: technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají   svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. (viz.Předpis  V 95/5,2016 kap. IV Směrnice pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76 Požadavky na  zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci    své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí  mít platné osvědčení OOZ/RS-DV vydané drážním úřadem, jeho praxe v oboru by měla být min.5.let.“)

Obsah: 1.den 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., Vyhláška č.101/1995 Sb., Vyhláška č. 173/1995 Sb., Vyhláška č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5 -změna č.4)

Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka)

2.den 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO  9692- 1,2;  ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S.

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D.

Cena: 5 000,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)

Zvýhodněná cena: 4 500,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí  pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha)

Variabilní symbol: 111

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o.,  Ohradní 65, Praha 4  - Michle (parkování zdarma)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře

Přihláška ke stažení.

Informace o zkoušce OOZ-S  jsou uvedyn v Metodickém pokynu DVI - ke stažení zde  

 Vytisknout stránku
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014