Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Zajímavosti ze světa svařování

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog

Proč si vybrat kurz Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, technolog,specialista právě v SVV Praha  s.r.o.? máme dlouholetá zkušenost s pořádáním….

Žádost o vydání razítka svářečského personálu EWF

Razítko ke kvalifikaci Evropský svářečský inženýr, technolog, specialista vydává CWS ANB na základě zaslání vyplněné žádosti (email: cws-an&….

Pomoc při žádosti o finanční příspěvek v rámci projektu POVEZ III na kurzy pro vyšší svářečský personál

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU - program POVEZ III. Podklady,….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Nové požadavky řady norem EN 1090

Termín: 26.2.2019, 9.00 – 16.00

Určeno pro: pro odborné pracovníky  firem, které vyrábějí a dodávají kovové stavební konstrukce, pro stavební firmy, projektové a konstrukční kanceláře

Firmy, které mají zavedené systémy kvality dle ISO a EN norem, mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého odborného personálu a toto dokladovat při pravidelných auditech. Školení, která organizuje výukové středisko SVV Praha s.r.o., je pro zaměstnavatele jedna z možností, jak zajistit průběžné vzdělávání zaměstnanců, a tím i splnit požadavky auditorů.

Obsah: Legislativní požadavky pro uvádění stavebních výrobků na trh v EU, přehled všech platných norem řady ČSN EN 1090, technické požadavky dle ČSN EN 1090-2 (požadavky na stavební a výrobní dokumentaci, na základní a přídavné materiály,změny v požadavcích na přípravu a sestavení dílců - identifikace, manipulace, řezání, kvalifikace tepelného dělení, vrtání atd., svařování - svářečské procesy, kvalifikace a postupy svařování včetně kvalifikace svářečského personálu, šroubové spoje, požadavky na montáž OK a montážní pracoviště, požadavky na povrchovou ochranu, požadavky na inspekce, zkoušení a nápravy zjištěných nedostatků), zkušenosti s certifikacemi výrobců OK a nejčastější nedostatky výrobců, nové požadavky normy EN 1090 – 4,5

Přednáší: Ing.D. Hrstka, Ph.D., Ing.V.Šrom, SVV Praha, Ing.R.Poledník, Ing. M.Sondel,Ph.D., European Welding Institute s.r.o.

Cena školení: 4 000,-Kč (vč. 21% DPH,obědu, studijních materiálů)

Zvýhodněná cena: 3 700,- Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Variabilní symbol: 1260219

Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, Chemická 952, Praha 4 – Kunratice (parkování zdarma)

Výstupní dokument:  osvědčení o absolvování semináře

Přihláška ke stažení

 Vytisknout stránku
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014