Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Zajímavosti ze světa svařování

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog

Proč si vybrat kurz Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, technolog,specialista právě v SVV Praha  s.r.o.? máme dlouholetá zkušenost s pořádáním….

Žádost o vydání razítka svářečského personálu EWF

Razítko ke kvalifikaci Evropský svářečský inženýr, technolog, specialista vydává CWS ANB na základě zaslání vyplněné žádosti (email: cws-an&….

Pomoc při žádosti o finanční příspěvek v rámci projektu POVEZ III.

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU. Podklady, které by vám mohly….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Norma ČSN EN ISO 14 001:2016 (ISO 14001:2015) – Legislativní požadavky

Termín: 15.11.2018, 9.00 – 15.30

Určeno: všem, kteří se chtějí seznámit s legislativou životního prostředí, dále interním a externím auditorům, ekologům společnosti, manažerům environmentálního systému.

Obsah: Seznámení s legislativními požadavky, které lze využít při aplikaci požadavků normy ISO 14001:2015, ale i v praxi každého podniku a firmy. Budeme řešit legislativu týkající se odpadového hospodářství, ovzduší, chemických látek a směsí, atd.

Cena:  3 400,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)

Zvýhodněná cena: 3 000,- Kč (vč. 21% DPH, drobného občerstvení,  materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, které organizuje SVV Praha)

Variabilní symbol: 1151118

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4  - Michle (parkování zdarma)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře

Přihláška ke stažení.

 Vytisknout stránku
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014