SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Pozvánka na Workshop on Computational Fatigue Analysis

Czech Society for Mechanics pod záštitou Fakulty strojní ČVUT připravuje i letos Workshop on Computational Fatigue Analysis. Během let se snaží….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem  ČSN EN ISO 3834 . V části 1 této normy je uvedena definice….

Opravné zkoušky

Opravné zkoušky EWE,EWT,EWS se konají v termínu 20.4.2017 nebo 17.5.2017. Přihlásit se je nutné nejpozději 10 dní před konáním zkoušky.  Pro….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Studijní podklady ke kurzům pro vyšší svářečský personál

null

Téma

Studijní podklady

pro IWE,IWT, IWS

Opakovací testy

Modul 1: Technologie  svařování a zařízení

1.1. Všeobecný úvod do technologie   svařování

1.1.rar

1.2 Plamenové svařování a související procesy

1.2.rar

1.3 Elektrické minimum

1.3.rar

1.4 Elektrický oblouk 

1.4.       ELEKTRICKOBLOUKproIWS.pdf

14eloblouk.zip

1.5 Zdroje energie pro obloukové svařování

 1.5.zip

 1.6.zip                        

 1.5.,1.6.     

15zdrojeproudu.zip

1.6 Úvod do obloukového svařování v ochranných atmosférách

16uvodr.zip

1.7 Svařování TIG

 1.7.rar     

 SvaovnTIGproIWS.pdf

17svarovanitig.zip

1.8.1  Svařování MIG/MAG

 MIG.MAG.zip   

1.8. Technologie MIG/MAG

1.8.2  Obloukové svařování plněnou elektrodou FCAW

 Trubikovelektrody2014.ziptest1.8.2.

1.9 Svařování MMA

 1.9.rarspecilni metody111.pdf

1.10 Svařování pod tavidlem

 Tema1.10.zip

 svarovanipodtavidelm.rar

1.11 Odporové svařování

 1.11.ziptesty111.zip

1.12.1 Ostatní svařovací procesy Laser, Svazek elektronů a plazma

 1.12.1.zip   

Nekonvenční metody svařování  

test112.zip

1.12.2 Ostatní svařovací procesy mimo uvedených v bodě 1.12.1

 Specilntechnologie.zip1122ostatnitechn.zip

1.13 Řezání, vrtání  a jiné způsoby přípravy hran

 Řezání 

1.14 Úprava povrchu a žárové nástřiky

 1.14pravapovrchu.zip

1.15 Zcela mechanizované procesy a robotiky

 1.15Robotizace.zip

1.16 Tvrdé a měkké pájení                        

 PAJENIEWE12015.zip

 MIGPAJENI.zip

116pajeni.zip

1.17 Technologie spojování plastů

 video

1.18. Spojování keramiky a kompozitů

 testy118.zip

1.19 Svařovací laboratoř

 

Modul 2: Materiály a jejich chování při svařováníM

2.1 Struktura a vlastností kovů

 2_1_Strukturaavlastnostikov.ziptest21.zip

2.2 Slitiny a fázové diagramy 

 DiagramFeC.zip 

 2_2_Slitinyafzovdiagramy.zip

test22.zip

2.3 Slitiny železa a uhlíku

 2_3_SoustavaFeFe3C.zip    

2.2.2.3.zip

test23.zip

2.4 Výroba a třídění ocelí

 Tema 2.4. Neumann2.4.zip Tema2.4Bene.zip

test 2.4.

2.5 Chování konstrukčních ocelí při tavném svařování

 Neumann2.5.ziptest 2.5   

2.6 Výskyt trhlin ve svarových spojích

 Trhliny.ziptest26.zip

2.7  Lomy a různé typy lomů

 2.7.ziptest27.zip 27lomy.zip

2.8 Tepelné zpracování základních materiálů a svarových spojů 

 tema2.8.ziptest28.zip

2.9 Konstrukční (nelegované) oceli

 test29.zip

2.10 Vysokopevné oceli 

 

2.11 Aplikace konstrukčních a vysokopevných ocelí  

 2.11.pdf 

METALURGIEVYSOKOPEVNCHOCEL.pdf

SvaovnHARDOX.zip 

testy211.zip

2.12 Creep a žárupevné oceli

 SVVcreep.zip213creep.zip  testykovarik212.zip

2.13 Oceli pro kryogenní teploty

 2.13.Ocelipronzkoteplotnaplikace.zip

2.14 Úvod do koroze

 Koroze.zip

2.15 Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli

 test215.zip

2.16  Úvod do opotřebení a ochranné vrstvy

 2.16.zip

2.17 Litiny a oceli

.17.zipTest 2.17.

2.18 Měď a slitiny mědi

 

2.19 Nikl a slitiny niklu

 niklatitan.pdf

2.20 Hliník a jeho slitiny

 AlSvaovn.zip 

Hlinkajehoslitiny01rev01.zip

2.21 Titan,  jiné kovy a slitiny

 

2.22 Spojování rozdílných materiálů

 Heterogennspoje.ziptest222.zip

2.23 Destruktivní zkoušení materiálů a svarových spojů

 2.23.rar

Modul 3: Konstrukce a jejich navrhování

3.1 Základy teorie konstrukčních systémů

 Tema 3.1.,3.2,3.3   

tema_3.1..zip

3.2 Základy pevnosti materiálu 

 

3.3 Navrhování svarových a pájených spojů

Znaceni svarů

Znaceni dle nove normy

3.3Hrstka.zip 

Test3.3.zip

3.4 Základy navrhování svaru

 Test3.4.zip

3.5 Chování svařovaných konstrukcí vystavených různým typům zatížení

 Test3.5.zip

3.6 Návrh svařovaných konstrukcí s převážně statickým zatěžováním

 3.6.Statickkonstrukce.zip

3.7 Chování svařovaných konstrukcí při cyklickém zatížení

 Test 3.7.

3.8 Návrh cyklicky namáháných konstrukcí

 3.8Cyklicknamhn.zip

3.9  Návrh svarů tlakových zařízení

 vlcovtenkostnnskoepiny.zip39tlakovazarizeni.zip

3.10 Navrhování konstrukcí z hliníku a jeho slitin

 Hlinkkonstrukce.zip null

3.11 Úvod do lomové mechaniky spojů

 GriffithaKIc.zip

 Tranzitnteploty.zip

Modul 4: Výroba, aplikované inženýrství

4.1. Úvod do zajišťování kvality při výrobě svařovaných konstrukcí 

Téma 4.1. 1.částTest 4.1.

4.2 Řízení jakosti při výrobě svařovaných konstrukcí

 4.2.zip 

Zkoušky svářečů  

 4.2WPSaWPQR.zip

4.3 Vnitřní pnutí a deformace při svařování

 DEFORMACEaPNUTIEWE2015.ziptest43.zip

4.4 Technické vybavení, svářecí přípravky a upínače

 podklady4.4.rar

4.5 Zdraví a bezpečnost

 Tema4.5.zip

4.6 Měření, regulace a registrace dat při svařování

 podklady4.6.rar

4.7 Vady a kriteria přípustnosti

 toto téma je obsaženo v souborech VT,PT

4.8 Nedestruktivní zkoušky

  téma 4.8.1.

 VT.rar 

 PT.rar

4.9 Ekonomie a produktivita

 4.9.Ekonomika.zip

4.10 Opravy a renovace svařováním 

4.10.OPRAVYVADaRENOVACE.zip

4.11 Svařované spoje betonářské oceli

 4.11.Bet.ocel.zip
Normy ke kurzu IWE/IWT

potrebnenormy.rar

Formulář WPSformularpWPSISO156091.doc
Norma ČSN EN 15085-1,2SNEN15085.rar
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014