SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Žádost o vydání razítka svářečského personálu EWF

Razítko ke kvalifikaci Evropský svářečský inženýr, technolog, specialista vydává CWS ANB na základě zaslání vyplněné žádosti (email: cws-an&….

Pomoc při žádosti o finanční příspěvek v rámci projektu POVEZ III.

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU. Podklady, které by vám mohly….

Pozvánka na Workshop on Computational Fatigue Analysis

Czech Society for Mechanics pod záštitou Fakulty strojní ČVUT připravuje i letos Workshop on Computational Fatigue Analysis. Během let se snaží….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Studijní podklady ke kurzům pro vyšší svářečský personál

Téma

Studijní podklady

pro IWE,IWT, IWS

Opakovací testy

Modul 1: Technologie  svařování a zařízení

1.1. Všeobecný úvod do technologie   svařování

1.1.rar

1.2 Plamenové svařování a související procesy

1.2.rar

1.3 Elektrické minimum

1.3.rar

1.4 Elektrický oblouk 

1.4.       ELEKTRICKOBLOUKproIWS.pdf

14eloblouk.zip

1.5 Zdroje energie pro obloukové svařování

 1.5.zip

 1.6.zip                        

 1.5.,1.6.     

15zdrojeproudu.zip

1.6 Úvod do obloukového svařování v ochranných atmosférách

16uvodr.zip

1.7 Svařování TIG

 1.7.rar     

 SvaovnTIGproIWS.pdf

17svarovanitig.zip

1.8.1  Svařování MIG/MAG

 MIG.MAG.zip   

1.8. Technologie MIG/MAG

1.8.2  Obloukové svařování plněnou elektrodou FCAW

 Trubikovelektrody2014.ziptest1.8.2.

1.9 Svařování MMA

 1.9.rarspecilni metody111.pdf

1.10 Svařování pod tavidlem

 Tema1.10.zip

 svarovanipodtavidelm.rar

1.11 Odporové svařování

 1.11Hrstka.zip MIGPAJENIODPORVYHODY2017.zip

vzorpWPSbodovka.pdf

testy111.zip

1.12.1 Ostatní svařovací procesy Laser, Svazek elektronů a plazma

 1.12.1.zip   

Nekonvenční metody svařování  

test112.zip

1.12.2 Ostatní svařovací procesy mimo uvedených v bodě 1.12.1

 Specilntechnologie.zip1122ostatnitechn.zip

1.13 Řezání, vrtání  a jiné způsoby přípravy hran

 Řezání 

1.14 Úprava povrchu a žárové nástřiky

 1.14pravapovrchu.zip

1.15 Zcela mechanizované procesy a robotiky

 1.15Robotizace.zip

1.16 Tvrdé a měkké pájení                        

 1.16HRSTKA.zip

 MIGPAJENI.zip

116pajeni.zip

1.17 Technologie spojování plastů

 video

1.18. Spojování keramiky a kompozitů

 testy118.zip

Modul 2: Materiály a jejich chování při svařováníM

2.1 Struktura a vlastností kovů

 2_1_Strukturaavlastnostikov.ziptest21.zip

2.2 Slitiny a fázové diagramy 

 DiagramFeC.zip 

 2_2_Slitinyafzovdiagramy.zip

test22.zip

2.3 Slitiny železa a uhlíku

 2_3_SoustavaFeFe3C.zip    

2.2.2.3.zip

test23.zip

2.4 Výroba a třídění ocelí

 Tema 2.4. Neumann2.4.zip Tema2.4Bene.zip

test 2.4.

2.5 Chování konstrukčních ocelí při tavném svařování

 Neumann2.5.ziptest 2.5   

2.6 Výskyt trhlin ve svarových spojích

 2.6. přednáška ke stažení  test26.zip

2.7  Lomy a různé typy lomů

 2.7.ziptest27.zip 27lomy.zip

2.8 Tepelné zpracování základních materiálů a svarových spojů 

 tema2.8.ziptest28.zip

2.9 Konstrukční (nelegované) oceli

 test29.zip

2.10 Vysokopevné oceli 

  test 2.10.

2.11 Aplikace konstrukčních a vysokopevných ocelí  

 2.11.pdf 

METALURGIEVYSOKOPEVNCHOCEL.pdf

SvaovnHARDOX.zip 

testy211.zip

2.12 Creep a žárupevné oceli

 SVVcreep.zip213creep.zip  testykovarik212.zip

2.13 Oceli pro kryogenní teploty

 2.13.Ocelipronzkoteplotnaplikace.zip

2.14 Úvod do koroze

 Koroze.zip

2.15 Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli

 test215.zip

2.16  Úvod do opotřebení a ochranné vrstvy

 2.16.zip

2.17 Litiny a oceli

.17.zipTest 2.17.

2.18 Měď a slitiny mědi

 

2.19 Nikl a slitiny niklu

 niklatitan.pdftest 2.19.

2.20 Hliník a jeho slitiny

 AlSvaovn.zip 

Hlinkajehoslitiny01rev01.zip

Test 2.20.

2.21 Titan,  jiné kovy a slitiny

 

2.22 Spojování rozdílných materiálů

 Heterogennspoje.ziptest222.zip

2.23 Destruktivní zkoušení materiálů a svarových spojů

 2.23.rar

Modul 3: Konstrukce a jejich navrhování

3.1 Základy teorie konstrukčních systémů

 Tema 3.1.,3.2,3.3   

tema_3.1..zip

3.2 Základy pevnosti materiálu 

 

3.3 Navrhování svarových a pájených spojů

Znaceni svarů

Znaceni dle nove normy

3.3Hrstka.zip 

Test3.3.zip

3.4 Základy navrhování svaru

prednaska_3_4.zipTest3.4.zip

3.5 Chování svařovaných konstrukcí vystavených různým typům zatížení

 Test3.5.zip

3.6 Návrh svařovaných konstrukcí s převážně statickým zatěžováním

 3.6.Statickkonstrukce.zip

3.7 Chování svařovaných konstrukcí při cyklickém zatížení

 Test 3.7.

3.8 Návrh cyklicky namáháných konstrukcí

 3.8Cyklicknamhn.zip

3.9  Návrh svarů tlakových zařízení

 vlcovtenkostnnskoepiny.zip39tlakovazarizeni.zip

3.10 Navrhování konstrukcí z hliníku a jeho slitin

 Hlinkkonstrukce.zip nulltest 3.10.

3.11 Úvod do lomové mechaniky spojů

 GriffithaKIc.zip

 Tranzitnteploty.zip

Modul 4: Výroba, aplikované inženýrství

4.1. Úvod do zajišťování kvality při výrobě svařovaných konstrukcí 

Téma 4.1. 1.částTest 4.1.

4.2 Řízení jakosti při výrobě svařovaných konstrukcí

 4.2.zip 

Zkoušky svářečů  

 4.2WPSaWPQR.zip

vzorpWPS.pdf

4.3 Vnitřní pnutí a deformace při svařování

 DEFORMACEaPNUTIEWE2015.zip   DEFORMACEaPNUTIEWE2017dodatek.ziptest43.zip

4.4 Technické vybavení, svářecí přípravky a upínače

 podklady4.4.rar

4.5 Zdraví a bezpečnost

 Tema4.5.zip

4.6 Měření, regulace a registrace dat při svařování

 podklady4.6.rar

4.7 Vady a kriteria přípustnosti

 toto téma je obsaženo v souborech VT,PT

4.8 Nedestruktivní zkoušky

  téma 4.8.1.

 VT.rar 

 PT.rar

4.9 Ekonomie a produktivita

 4.9.Ekonomika.zip

4.10 Opravy a renovace svařováním 

4.10.OPRAVYVADaRENOVACE.zip

4.11 Svařované spoje betonářské oceli

 4.11.Bet.ocel.zip
Normy ke kurzu IWE/IWT

potrebnenormy.rar

Formulář WPSformularpWPSISO156091.doc
Norma ČSN EN 15085-1,2SNEN15085.rar
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014