SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Žádost o vydání razítka svářečského personálu EWF

Razítko ke kvalifikaci Evropský svářečský inženýr, technolog, specialista vydává CWS ANB na základě zaslání vyplněné žádosti (email: cws-an&….

Pomoc při žádosti o finanční příspěvek v rámci projektu POVEZ III.

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU. Podklady, které by vám mohly….

Pozvánka na Workshop on Computational Fatigue Analysis

Czech Society for Mechanics pod záštitou Fakulty strojní ČVUT připravuje i letos Workshop on Computational Fatigue Analysis. Během let se snaží….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Sborníky ze seminářů

Název seminářeDatumSborník ke stažení
Personál pro vizuální kontrolu svarů29.5. - 31.5.2017

VTdw2 

Optika.zip   

Školení svářečských techniků26.10.2017

dohoda_o_soucinnosti_cert_

pracovnika.doc

protokol_en287a9606_161101.doc

000041_protokol_iso14732_160114_

automatickeopr.doc

000041_protokol_iso14732_160114_

mechanizovaneopr.doc

Tridni_kniha_svskola.pdf

Protokol o přezkoušení

Sborník ke stažení
Seminář WPS23.3.2017

seminarWPS.zip

Kurz pro auditory a svářečský dozor pro výrobu a opravy KV v souladu s DVS 1109 a směrnici ECWRV13. - 15.2.2017

Sbornikprednasek.zip

Interní auditor pro svařování6.4.2017

Internauditorsbornk.zip

Seminář pro svářečský dozor v oblasti svařování a oprav kolejových vozidel, DIN EN 15085-26.6.2017

Komentknvrhunov156141.zip  

EN15085zmnynormya

poadavkerven2017.zip

Nové normy a předpisy28.8.2017novenormySVVnewsrpen2017podklady.zip
Kontrolor pro metodu VZ,PT a makro19.9.2017-20.9.2017prednaskaVT.zip pednkamakra.zip pednkaPT.zip
Příprava na zkoušku OOZ10.10. - 11.10.2017Sbornik ke staženi     
Mobilní aplikace SVV23.10.2017Svary_1.0.3.zip nastaveni.pdf
Setkání zkušebních komisařů CWS ANB24.10.2017Hrstka.pdf
Seminář WPS9.11.12017seminarWPS.zip
Aktualiazční seminář 2017 14.-15.12.2017

Sbornik ke stažení  SVVNovinkyvrobotizovanmsvaovn2017.zip 

Začínam jako svářečský dozor
7.2.-8.2.2018

Sborník ke stažení Jaknato1dlpodklady.zipRealizace ImperialMedia s.r.o. 2014