SVV Praha

Zajímavosti ze světa svařování

Pozvánka na Workshop on Computational Fatigue Analysis

Czech Society for Mechanics pod záštitou Fakulty strojní ČVUT připravuje i letos Workshop on Computational Fatigue Analysis. Během let se snaží….

Vizuální kontrola svarů - požadavky norem, výrobců, certifikace personálu NDT, vady svarů z praxe, Ing. D.Hrstka, Ph.D., SVV Praha

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů stanovuje řada norem  ČSN EN ISO 3834 . V části 1 této normy je uvedena definice….

Opravné zkoušky

Opravné zkoušky EWE,EWT,EWS se konají v termínu 20.4.2017 nebo 17.5.2017. Přihlásit se je nutné nejpozději 10 dní před konáním zkoušky.  Pro….

Rychlý kontakt

SVV Praha s.r.o.
U Michelského lesa 370
140 75 Praha 4

Mob.: +420 603 193 249
Tel.: +420 244 478 865
E-mail: svv.praha@svv.cz

Sborníky ze seminářů

Název seminářeDatumSborník ke stažení
Personál pro vizuální kontrolu svarů29.5. - 31.5.2017

VTdw2 

Optika.zip   

Školení svářečských techniků28.3.2017

dohoda_o_soucinnosti_cert_

pracovnika.doc

protokol_en287a9606_161101.doc

000041_protokol_iso14732_160114_

automatickeopr.doc

000041_protokol_iso14732_160114_

mechanizovaneopr.doc

Tridni_kniha_svskola.pdf

Protokol o přezkoušení

Sborník ke stažení
Seminář WPS23.3.2017

seminarWPS.zip

Kurz pro auditory a svářečský dozor pro výrobu a opravy KV v souladu s DVS 1109 a směrnici ECWRV13. - 15.2.2017

Sbornikprednasek.zip

Interní auditor pro svařování6.4.2017

Internauditorsbornk.zip

Seminář pro svářečský dozor v oblasti svařování a oprav kolejových vozidel, DIN EN 15085-26.6.2017

Komentknvrhunov156141.zip  

EN15085zmnynormya

poadavkerven2017.zip

Nové normy a předpisy28.8.2017novenormySVVnewsrpen2017podklady.zip
Kontrolor19.9.2017-20.9.2017prednaskaVT.zip pednkamakra.zip pednkaPT.zipRealizace ImperialMedia s.r.o. 2014