Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Mezinárodní svářečský specialista

Od 9.9.2019 oragnizujeme další běh kurzu Mezinárodní/Evropský svářečský specialista IWS/EWS.Kurz je určen pro odborné pracovníky ve svařování (pro….

Školení pro konstruktéry se zaměřením na normu EN 15085

Dne  21.8.2019 organizujeme školení se zaměřením na normu EN 15085, které je určeno nejen konstruktérům, ale i svářečskému dozoru, technologům….

Přehled vzdělávacích akcí pro oblast svařování v 2.pol.2019

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 2.pololetí….

1. ROČNÍK: LEPICÍ DNY CLB

Lepicí dny CLB jsou jedinečnou příležitostí pro další vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti lepení. Dvoudenní akce nabízí široké spektrum….

START V ZÁŘÍ!: Evropský inženýr lepení

Vzdělávací cíl: Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává….

Seminář: Hybridní spoje - kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování,….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně….

START V ZÁŘÍ!: Evropský inženýr lepení

Vzdělávací cíl:
Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti

Místo konání: Technická 6, 664 48 Moravany u Brna

Délka kurzu: 8 výukových týdnů

1. týden 16. 09. – 20. 09. 2019

2. týden 14. 10. – 18. 10. 2019

3. týden 18. 11. – 22. 11. 2019

4. týden 02. 12. – 06. 12. 2019

5. týden 20. 01. – 24. 01. 2020

6. týden 03. 02. – 07. 02. 2020

7. týden 02. 03. – 06. 03. 2020

8. týden 23. 03. – 27. 03. 2020

Cena:

Základní cena kurzu činí 375 000 Kč (cena je uvedena bez DPH)

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím cenovou nabídku.

Můžete požádat o finanční podporu přes program "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ III".

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.

Reference od absolventů EAE kurzu:

Byl to velmi obohacující kurz, který v maximálně možné míře rozšířil mé obzory a znalosti z oblasti lepení a to jak teoretické, tak i praktické. Díky kurzu jsem potkal nové a zároveň moc fajn kolegy z oboru kolejové techniky. Oceňuji i profesionální přístup týmu Centra Lepení Brno k přípravě a vedení celého kurzu. Mohu jen doporučit.L.P.

„V roce 2018 jsem absolvoval kurz EAE. Musím vyzdvihnout kvalifikované lektory a způsob předávání informací. Stejně jako zázemí a služby ve školicím středisku v Brně. Získané nové znalosti a dovednosti jsou pro mne velkým přínosem.“ M.M.

„Na kurze EAE som si zopakoval a najmä prehĺbil znalosti z oblastí súvisiacich s lepením, súčasťou bolo aj praktické lepenie s následným odskúšaním lepených spojov. To všetko v príjemnom prostredí, so skvelým kolektívom, či už účastníkov kurzu, ako aj lektorov a ostatných pracovníkov Centra Lepení Brno.“ V. F.

„Od kurzu EAE jsem očekával, že mě teoreticky i prakticky připraví na očekávanou roli dozoru procesu lepení, který ve firmě zavádíme. Protože technologie výroby lepením pro mě byla téměř neznámou oblastí, doposud jsem zastával roli dozoru svařování s kvalifikací IWE, netušil jsem, jak široký rozsah oborů je třeba obsáhnout ke zvládnutí procesu lepení. Faktu, že proces lepení je multioborová disciplína byla podřízena i tematická náplň kurzu a skladba přednášek. Oceňuji, že přednášky byly připraveny vždy odborníkem na dané téma, vždy podpořeny přehlednou prezentací a velmi často doplněny o příklady z praxe. Dále oceňuji praktickou část kurzu, ve které je teorie doplněna praktickými experimenty a vše vyvrcholí návrhem a ověřením lepícího systému. Kurz EAE mi zásadně rozšířil obzory v oblasti spojování materiálů a splnil má očekávání. V neposlední řadě oceňuji velmi vstřícný a osobitý přístup všech pracovníků realizačního týmu Centra Lepení Brno. To, co považuji za velký přínos kurzu, je navázání velmi úzkých kontaktů s kolegy v oboru, což je benefit k nezaplacení. Závěrem bych doporučil dokončit zbývající výkladová skripta. Ta, která jsou již dokončena, byla velmi platným zdrojem informací během přípravy k závěrečné zkoušce a jsem si jistý, že mi poslouží i v budoucnosti.“ M.L.

Kurz byl velmi přínosný, nejen že můžeme certifikovat firmu, ale hlavně z pohledu na lepení jako speciální proces. Kurz mi propojil vše dohromady a poskytl ucelený pohled, jak k lepení přistupovat. Abych nebyl jen pozitivní, byly i okamžiky o přednáškách, že to nebylo vysvětleno pro mne úplně pochopitelně, proto jsem poprosil přednášejícího o vysvětlení (je jasné, že každý nevyhovuje každému – já měl štěstí, že to bylo OK). Přednášky byly připraveny profesionálně a přednášející reagovali okamžitě na naše dotazy. Když nebylo něco jasné, dovysvětlili – tak následné odpolední opakující studium bylo jednoduché – a tím pádem písemná zkouška v pátek pak byla OK. Doporučuji si opravdu udělat volno v práci na vyučující týden, abyste si vše dokázali v hlavě srovnat dohromady z přednášek. Praxe během kurzu vám dá náhled na problematiku lepení z jiného úhlu pohledu. Zjistíte, že některé typy lepidel opravdu potřebují velkou kázeň od personálu. Nebo jaká je časová náročnost pro vytvoření vzorků a otestování lepicího systému pro prokázání konstrukce s lepení (např. tahové zkoušky dle DIN1465)

  • Prostory na školení  skvěle vybavené
  • Lektoři – připravení a odborníci v oboru
  • Praxe – vyzkoušení několika systémů lepení včetně zkoušek
  • Personál Centra Lepení Brno – skvělý přístup během celého kurzu
  • Kurz – skvělý přínos pro praxi,  i když by se necertifikovala firma O.M.


Kontaktní osoba pro kurz EAE a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz