Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Seminář: Hybridní spoje - kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování,….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně….

Možnost získat dotaci na vzdělávací akce SVV Praha s.r.o. - program EU POVEZ III

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU - program POVEZ III. Podklady,….

START V ZÁŘÍ!: Evropský inženýr lepení

Vzdělávací cíl: Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává….

Nový termín Přípravného kurzu pro pracovníky NDT VT2 W dle ČSN EN ISO 9712

Vzhledem k organizačním změnám jsme změnili termín konání Přípravného kurzu pro pracovníky NDT VT2 W dle ČSN EN ISO 9712. Tento kurz se bude konat v….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pol.2019

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

SVV Praha s.r.o. sponzoruje volejbalovou přípravku

Společnost SVV Praha s.r.o. sponzorovala i v roce 2018 malé volejbalisty z TJ Sokol Praha Vršovice. Díky jejímu sponzorskému daru si mohli malí….

START V ZÁŘÍ!: Evropský inženýr lepení

Vzdělávací cíl:
Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti

Místo konání: Brno-Moravany

Délka kurzu: 8 výukových týdnů

1. týden 16. 09. – 20. 09. 2019

2. týden 14. 10. – 18. 10. 2019

3. týden 18. 11. – 22. 11. 2019

4. týden 02. 12. – 06. 12. 2019

5. týden 20. 01. – 24. 01. 2020

6. týden 03. 02. – 07. 02. 2020

7. týden 02. 03. – 06. 03. 2020

8. týden 23. 03. – 27. 03. 2020

Cena:

Základní cena kurzu činí 375 000 Kč (cena je uvedena bez DPH)

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím cenovou nabídku.

Můžete požádat o finanční podporu přes program "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ III".

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.

Reference od absolventů EAE kurzu:

Byl to velmi obohacující kurz, který v maximálně možné míře rozšířil mé obzory a znalosti z oblasti lepení a to jak teoretické, tak i praktické. Díky kurzu jsem potkal nové a zároveň moc fajn kolegy z oboru kolejové techniky. Oceňuji i profesionální přístup týmu Centra Lepení Brno k přípravě a vedení celého kurzu. Mohu jen doporučit.L.P.

„V roce 2018 jsem absolvoval kurz EAE. Musím vyzdvihnout kvalifikované lektory a způsob předávání informací. Stejně jako zázemí a služby ve školicím středisku v Brně. Získané nové znalosti a dovednosti jsou pro mne velkým přínosem.“ M.M.

„Na kurze EAE som si zopakoval a najmä prehĺbil znalosti z oblastí súvisiacich s lepením, súčasťou bolo aj praktické lepenie s následným odskúšaním lepených spojov. To všetko v príjemnom prostredí, so skvelým kolektívom, či už účastníkov kurzu, ako aj lektorov a ostatných pracovníkov Centra Lepení Brno.“ V. F.

„Od kurzu EAE jsem očekával, že mě teoreticky i prakticky připraví na očekávanou roli dozoru procesu lepení, který ve firmě zavádíme. Protože technologie výroby lepením pro mě byla téměř neznámou oblastí, doposud jsem zastával roli dozoru svařování s kvalifikací IWE, netušil jsem, jak široký rozsah oborů je třeba obsáhnout ke zvládnutí procesu lepení. Faktu, že proces lepení je multioborová disciplína byla podřízena i tematická náplň kurzu a skladba přednášek. Oceňuji, že přednášky byly připraveny vždy odborníkem na dané téma, vždy podpořeny přehlednou prezentací a velmi často doplněny o příklady z praxe. Dále oceňuji praktickou část kurzu, ve které je teorie doplněna praktickými experimenty a vše vyvrcholí návrhem a ověřením lepícího systému. Kurz EAE mi zásadně rozšířil obzory v oblasti spojování materiálů a splnil má očekávání. V neposlední řadě oceňuji velmi vstřícný a osobitý přístup všech pracovníků realizačního týmu Centra Lepení Brno. To, co považuji za velký přínos kurzu, je navázání velmi úzkých kontaktů s kolegy v oboru, což je benefit k nezaplacení. Závěrem bych doporučil dokončit zbývající výkladová skripta. Ta, která jsou již dokončena, byla velmi platným zdrojem informací během přípravy k závěrečné zkoušce a jsem si jistý, že mi poslouží i v budoucnosti.“ M.L.

Kurz byl velmi přínosný, nejen že můžeme certifikovat firmu, ale hlavně z pohledu na lepení jako speciální proces. Kurz mi propojil vše dohromady a poskytl ucelený pohled, jak k lepení přistupovat. Abych nebyl jen pozitivní, byly i okamžiky o přednáškách, že to nebylo vysvětleno pro mne úplně pochopitelně, proto jsem poprosil přednášejícího o vysvětlení (je jasné, že každý nevyhovuje každému – já měl štěstí, že to bylo OK). Přednášky byly připraveny profesionálně a přednášející reagovali okamžitě na naše dotazy. Když nebylo něco jasné, dovysvětlili – tak následné odpolední opakující studium bylo jednoduché – a tím pádem písemná zkouška v pátek pak byla OK. Doporučuji si opravdu udělat volno v práci na vyučující týden, abyste si vše dokázali v hlavě srovnat dohromady z přednášek. Praxe během kurzu vám dá náhled na problematiku lepení z jiného úhlu pohledu. Zjistíte, že některé typy lepidel opravdu potřebují velkou kázeň od personálu. Nebo jaká je časová náročnost pro vytvoření vzorků a otestování lepicího systému pro prokázání konstrukce s lepení (např. tahové zkoušky dle DIN1465)

  • Prostory na školení  skvěle vybavené
  • Lektoři – připravení a odborníci v oboru
  • Praxe – vyzkoušení několika systémů lepení včetně zkoušek
  • Personál Centra Lepení Brno – skvělý přístup během celého kurzu
  • Kurz – skvělý přínos pro praxi,  i když by se necertifikovala firma O.M.


Kontaktní osoba pro kurz EAE a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 776 719 286

Email: kysilkova@svv.cz

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014