Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2017

V termínu 14.12. - 15.12.2017 organizujeme Aktualizační seminář, který je určen všem svářečským dozorům, kteří na základě výrobkových norem a dalších….

Možnost získání dotace na školení pro vaše zaměstnance přijímání žádostí opět zahájeno 1.11.2017

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) Doba realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020 Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0….

SVV Praha, s.r.o. pořádala akci: Setkání zkušebních komisařů CWS ANB

                                              Setkání zkušebních komisařů CWS ANB 24.-25. říjen 2017 reportáž  zde! Report.pdf.

NOVÝ TERMÍN: Seminář DIN 6701

Norma DIN 6701 je norma vydaná v Německu, avšak uznávaná jako základní předpis pro zajištění kvality výroby lepených dílů kolejových vozidel v celé….

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

SVV Praha s.r.o. se zúčastnila mezinárodního veletrhu svařování a příbuzných procesů SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017. Krátký článek Report….

Uzávěrka přihlášek: Evropský inženýr lepení/EWF 517

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru. Zájemci, kteří nesplňují tuto podmínku, mohou být posluchači kurzu. Obdrží osvědčení o účasti. Po doložení dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání obdrží zpětně diplom.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB.

Délka a ukončení kurzu:

Kurz probíhá v rozmezí 8 výukových týdnů. Každý týden se věnuje jiné tematické oblasti. Prvních sedm týdnů je ukončeno písemnou zkouškou. V osmém týdnu se koná ústní zkouška.

Časový harmonogram kurzu:

1. týden 14. 5. – 18. 5. 2018

2. týden 4. 6. – 8. 6. 2018

3. týden 25. 6. – 29. 6. 2018

4. týden 20. 8. – 24. 8. 2018

5. týden 10. 9. – 14. 9. 2018

6. týden 8. 10. – 12. 10. 2018

7. týden 5. 11. – 9. 11. 2018

8. týden 26. 11. – 29. 11. 2018

Cena: 

Základní cena kurzu činí 375 000 Kč bez DPH.

Poskytujeme množstevní slevu (pro více osob z jedné firmy) a věrnostní slevu (pro firmy absolventů našich kurzů a seminářů v oblasti lepení). V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím individuální nabídku.

Na základě podepsané přihlášky a kopie dokumentu o ukončeném vzdělání bude zaslána závazná objednávka vč. platebních podmínek.

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se závěrečnou zkouškou a vzděláním, vystavení diplomu, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.

Můžete požádat o finanční podporu v rámci projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Jedná se o projekt, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Podávání žádostí spuštěno od 1.11. 2017.

Kapacita kurzu je omezena!

Uzávěrka přihlášek: 15.12. 2017

Pozn: V případě, že žádáte o finanční podporu v rámci projektu POVEZII na tuto vzdělávací aktivitu, oznamte tuto skutečnost organizátorům školení za účelem popř. prodloužení uzávěrky přihlášek.

Kontaktní osoba pro kurz EAE a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 731 177 606

Email: kysilkova@svv.cz

 

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014