Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5

Na základě požadavků našich zákazníků jsme nově zařadili do plánu vzdělávacích akcí praktické školení Příprava na zkoušku OOZ-S v souladu s předpisem….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pololetí 2018

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

KVĚTEN 2018: Evropský inženýr lepení/EWF 517

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako….

BŘEZEN: Hybridní spoje - kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování,….

NOVĚ: Destruktivní a nedestruktivní zkoušky lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality,….

Seminář: Konstrukční lepené spoje

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky,….

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2017

V termínu 14.12. - 15.12.2017 organizujeme Aktualizační seminář, který je určen všem svářečským dozorům, kteří na základě výrobkových norem a dalších….

KVĚTEN 2018: Evropský inženýr lepení/EWF 517

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru. Zájemci, kteří nesplňují tuto podmínku, mohou být posluchači kurzu. Obdrží osvědčení o účasti. Po doložení dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání obdrží zpětně diplom.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB.

Délka a ukončení kurzu:

Kurz probíhá v rozmezí 8 výukových týdnů. Každý týden se věnuje jiné tematické oblasti. Prvních sedm týdnů je ukončeno písemnou zkouškou. V osmém týdnu se koná ústní zkouška.

Časový harmonogram kurzu:

1. týden 14. 5. – 18. 5. 2018

2. týden 4. 6. – 8. 6. 2018

3. týden 25. 6. – 29. 6. 2018

4. týden 20. 8. – 24. 8. 2018

5. týden 10. 9. – 14. 9. 2018

6. týden 8. 10. – 12. 10. 2018

7. týden 5. 11. – 9. 11. 2018

8. týden 26. 11. – 29. 11. 2018

Cena: 

Základní cena kurzu činí 375 000 Kč (částka je uvedena bez DPH)

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím individuální nabídku.

UPOZORŇENÍ!!!

Na tento kurz můžete požádat o finanční podporu v rámci projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Jedná se o projekt, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Podávání žádostí bylo spuštěno od 1.11. 2017.

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se závěrečnou zkouškou a vzděláním, vystavení diplomu, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.


Reference od absolventa EAE kurzu:

Kurz EAE v Centru Lepení Brno mi poskytl obsáhlé vědomosti pro pochopení principů lepení  a současně poskytl průřez všemi oblastmi spojenými s procesem lepení (materiálové inženýrství, zkoušení spojů, automatizace lepení, výpočty lepených spojů). Slavomír Bušina

Kontaktní osoba pro kurz EAE a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 731 177 606

Email: kysilkova@svv.cz

 

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014