Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Nový seminář Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016

Vážení zákazníci, v únoru 2016 byla vydána norma ČSN EN ISO 9001:2016. K provádění certifikací dle uvedené normy stanovilo Mezinárodní akreditační….

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog od 14.5.2018

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog bude naše výukové středisko SVV Praha s.r.o.  organizovat v termínu od 14.5.2018.….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pololetí 2018

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

KVĚTEN: Konstrukční lepené spoje

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky,….

STARTUJEME!: Evropský inženýr lepení/EWF 517

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako….

Možnost získání dotace na školení pro vaše zaměstnance přijímání žádostí opět zahájeno 1.11.2017

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) Doba realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020 Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0….

SVV Praha, s.r.o. pořádala akci: Setkání zkušebních komisařů CWS ANB

                                              Setkání zkušebních komisařů CWS ANB 24.-25. říjen 2017 reportáž  zde! Report.pdf.

STARTUJEME!: Evropský inženýr lepení/EWF 517

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru. Zájemci, kteří nesplňují tuto podmínku, mohou být posluchači kurzu. Obdrží osvědčení o účasti. Po doložení dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání obdrží zpětně diplom.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB.

Délka a ukončení kurzu:

Kurz probíhá v rozmezí 8 výukových týdnů. Každý týden se věnuje jiné tematické oblasti. Prvních sedm týdnů je ukončeno písemnou zkouškou. V osmém týdnu se koná ústní zkouška.

Časový harmonogram kurzu:

1. týden 14. 5. – 18. 5. 2018

2. týden 4. 6. – 8. 6. 2018

3. týden 25. 6. – 29. 6. 2018

4. týden 20. 8. – 24. 8. 2018

5. týden 10. 9. – 14. 9. 2018

6. týden 8. 10. – 12. 10. 2018

7. týden 5. 11. – 9. 11. 2018

8. týden 26. 11. – 29. 11. 2018

Cena: 

Základní cena kurzu činí 375 000 Kč (částka je uvedena bez DPH)

UPOZORŇENÍ!!!

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím individuální nabídku a ověřte si volnou kapacitu kurzu.

!!! Další kurz EAE budeme otevírat nejdříve v roce 2020!!!

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se závěrečnou zkouškou a vzděláním, vystavení diplomu, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.

Reference od absolventa EAE kurzu:

Kurz EAE v Centru Lepení Brno mi poskytl obsáhlé vědomosti pro pochopení principů lepení  a současně poskytl průřez všemi oblastmi spojenými s procesem lepení (materiálové inženýrství, zkoušení spojů, automatizace lepení, výpočty lepených spojů). Slavomír Bušina

Kontaktní osoba pro kurz EAE a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 731 177 606

Email: kysilkova@svv.cz

 

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014