Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Seminář: Hybridní spoje - kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování,….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně….

Možnost získat dotaci na vzdělávací akce SVV Praha s.r.o. - program EU POVEZ III

Autorizované středisko SVV Praha s.r.o. jako externí dodavatel vzdělávacích akcí splňuje požadavky finančí podpory EU - program POVEZ III. Podklady,….

START V ZÁŘÍ!: Evropský inženýr lepení

Vzdělávací cíl: Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává….

Nový termín Přípravného kurzu pro pracovníky NDT VT2 W dle ČSN EN ISO 9712

Vzhledem k organizačním změnám jsme změnili termín konání Přípravného kurzu pro pracovníky NDT VT2 W dle ČSN EN ISO 9712. Tento kurz se bude konat v….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pol.2019

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

SVV Praha s.r.o. sponzoruje volejbalovou přípravku

Společnost SVV Praha s.r.o. sponzorovala i v roce 2018 malé volejbalisty z TJ Sokol Praha Vršovice. Díky jejímu sponzorskému daru si mohli malí….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně nové normy pro údržbu EN 15085-6.  

Jestliže se chcete dozvědět:

- aktuální informace o přechodu od certifikací ke klasifikaci firmy

- o změně v označení klasifikace firmy podle typu aktivity výrobce železničních kolejových vozidel D,P,M,S

- o nové struktuře matice odpovědnosti pro osoby svářečského dozoru a pro co je která úroveň autorizována

- o normativních požadavcích na klasifikační úrovně CL1, CL2 a CL3

- o zániku CL4 a jak budou tyto firmy nově klasifikovány

- také o podrobně zpracovaných požadavcích pro provádění inspekcí, zkoušek a jak se dokumentují, včetně velmi podrobně definovaných požadavků na FAI, kdo je pro CL1,CL2 a CL3 oprávněný je provádět

- jak se vypočítává velikost výrobce a proč

- o požadavcích pro svařování při údržbě podle EN 15085-6, včetně nově definovaných požadavků na kvalifikace NDT

- které díly se mohou svařovat s omezením a u kterých je to zakázáno

- o nově vydaných DVS, včetně získání jejich překladů do českého jazyka

- o praktických zkušenostech z pracovních zkoušek u výrobců ŽKV

- o nově vydaných technických normách, které mají proces kvalifikace firmy vliv atd.

Tak neváhejte navštívit seminář SVV Praha s.r.o., který se koná dne 28. května 2019 v konferenčním centru VŠCHT v Praze. 

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014