Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Mezinárodní svářečský specialista

Od 9.9.2019 oragnizujeme další běh kurzu Mezinárodní/Evropský svářečský specialista IWS/EWS.Kurz je určen pro odborné pracovníky ve svařování (pro….

Školení pro konstruktéry se zaměřením na normu EN 15085

Dne  21.8.2019 organizujeme školení se zaměřením na normu EN 15085, které je určeno nejen konstruktérům, ale i svářečskému dozoru, technologům….

Přehled vzdělávacích akcí pro oblast svařování v 2.pol.2019

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 2.pololetí….

1. ROČNÍK: LEPICÍ DNY CLB

Lepicí dny CLB jsou jedinečnou příležitostí pro další vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti lepení. Dvoudenní akce nabízí široké spektrum….

START V ZÁŘÍ!: Evropský inženýr lepení

Vzdělávací cíl: Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává….

Seminář: Hybridní spoje - kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování,….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně….

Návrh nové normy EN 15 085 - verze 2019

Na co několik let čekáme a o čem se už dlouho hovoří, je konečně tady. V současné době je zpracován již finální návrh norem řady EN 15085, včetně nové normy pro údržbu EN 15085-6.  

Jestliže se chcete dozvědět:

- aktuální informace o přechodu od certifikací ke klasifikaci firmy

- o změně v označení klasifikace firmy podle typu aktivity výrobce železničních kolejových vozidel D,P,M,S

- o nové struktuře matice odpovědnosti pro osoby svářečského dozoru a pro co je která úroveň autorizována

- o normativních požadavcích na klasifikační úrovně CL1, CL2 a CL3

- o zániku CL4 a jak budou tyto firmy nově klasifikovány

- také o podrobně zpracovaných požadavcích pro provádění inspekcí, zkoušek a jak se dokumentují, včetně velmi podrobně definovaných požadavků na FAI, kdo je pro CL1,CL2 a CL3 oprávněný je provádět

- jak se vypočítává velikost výrobce a proč

- o požadavcích pro svařování při údržbě podle EN 15085-6, včetně nově definovaných požadavků na kvalifikace NDT

- které díly se mohou svařovat s omezením a u kterých je to zakázáno

- o nově vydaných DVS, včetně získání jejich překladů do českého jazyka

- o praktických zkušenostech z pracovních zkoušek u výrobců ŽKV

- o nově vydaných technických normách, které mají proces kvalifikace firmy vliv atd.

Tak neváhejte navštívit seminář SVV Praha s.r.o., který se koná dne 28. května 2019 v konferenčním centru VŠCHT v Praze.