SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno
SVV Praha, s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno
Česká republika

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
vedoucí Centra Lepení Brno

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborné semináře a kurz EAE:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 731 177 606

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Mgr. Pavla Hanáčková, EAS
E-mail: hanackova@svv.cz 
Tel.: +420 737 816 377

Evropský inženýr lepení EAE

Vzdělávací cíl:


Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru. Zájemci, kteří nesplňují tuto podmínku, mohou být posluchači kurzu. Obdrží osvědčení o účasti. Po doložení dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání obdrží zpětně diplom.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB.

Délka a ukončení kurzu:

Kurz probíhá v rozmezí 8 výukových týdnů. Každý týden se věnuje jiné tematické oblasti. Prvních sedm týdnů je ukončeno písemnou zkouškou. V osmém týdnu se koná ústní zkouška.

Časový harmonogram kurzu:

1. týden 14. 5. – 18. 5. 2018

2. týden 4. 6. – 8. 6. 2018

3. týden 25. 6. – 29. 6. 2018

4. týden 20. 8. – 24. 8. 2018

5. týden 10. 9. – 14. 9. 2018

6. týden 8. 10. – 12. 10. 2018

7. týden 5. 11. – 9. 11. 2018

8. týden 26. 11. – 29. 11. 2018

Cena: 

Základní cena kurzu činí 375 000 Kč (částka je uvedena bez DPH)

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím individuální nabídku.

UPOZORŇENÍ!!!

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím individuální nabídku a ověřte si volnou kapacitu kurzu.

!!! Další kurz EAE budeme otevírat nejdříve v roce 2020!!!

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se závěrečnou zkouškou a vzděláním, vystavení diplomu, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.


Reference od absolventa EAE kurzu:

Kurz EAE v Centru Lepení Brno mi poskytl obsáhlé vědomosti pro pochopení principů lepení  a současně poskytl průřez všemi oblastmi spojenými s procesem lepení (materiálové inženýrství, zkoušení spojů, automatizace lepení, výpočty lepených spojů). Slavomír Bušina


Kontaktní osoba pro kurz EAE a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 731 177 606

Email: kysilkova@svv.cz

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014