SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno
SVV Praha, s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno
Česká republika

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
vedoucí Centra Lepení Brno

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborné semináře a kurz EAE:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 776 719 286

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Evropský specialista lepení EAS

Vzdělávací cíl:

Vývoj výrobních technologií a materiálů umožňuje využití celé řady inovačních technik a systémů lepení. Za tímto účelem je nezbytné dosáhnout základních znalostí a optimální vhled do světa lepení. Teorie, která je doplněna praktickou činností v laboratoři, zprostředkuje aplikaci lepení ve výrobě. Účastníci jsou oprávněni k tvorbě pracovních návodů nebo k proškolení personálu lepení v provozu. Jako kvalifikovaný dozor plánují a organizují pracovní postupy a procesy lepení. Jsou schopni bezprostředně reagovat na eventuální odchylky ve výrobě a najít pro ně konkrétní řešení.

Kvalifikace EAS je kvalifikačním stupněm č. 2 dle normy DIN 6701.

  

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby, aplikační inženýry, popř. nákupčí. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři.

 

Předpoklady:

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo výučním listem v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument:

Diplom Evropský specialista lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB.

.

Termín: 

Kurz v druhém pololetí 2019: 9. 9. - 13. 9. 2019, 23. 9. - 27. 9. 2019 a 21. 10. - 25. 10. 2019

.

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Technická 6, 664 48 Moravany u Brna

.

Délka trvání kurzu:

3 týdny (Po-Pá)

.

Základní cena kurzu činí 141.000 Kč bez DPH.

Důležité upozornění pro firmy, které si vyřizují dotace: Dotace je potřeba mít vyřízené dostatečně předem. V opačném případě si vyhrazujeme právo obsadit rezervované místo v kurzu.

V ceně je zahrnuto:

Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení vč. obědů

 

Obsahová náplň kurzu:

1. týden

Základy techniky lepení, polymery, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly

2. týden

Materiály spojovaných dílů, povrchová předúprava, výpočty a konstrukce lepených spojů, kontroly a zkoušky kvality

3. týden

Procesní management a zpracování lepidla, procesní technika, hybridní spojování, BZOP

Recenze:

„Před započetím školení jsem měl dilema, zda existuje dostatek informací o lepení a lepidlech, kterými lze vyplnit 3 týdny školení. Tohle dilema se po prvním dnu rozplynulo – ano, existuje tolik informací o lepení a lepidlech, že 3 týdny jsou naplněny informacemi, ze kterých absolvent získá hodně pevný základ i pro případné hlubší samostudium. Kurz je vyučován skvělým kompromisem mezi odborným výkladem a předáním informací „lidskou řečí“. Energii při studiu v průběhu kurzu dodávají i odpolední volnočasové aktivity, kde může účastník kurzu v přátelském prostředí diskutovat s dalšími účastníky a školiteli o problematice lepení. Informace získané na školení plně využívám v práci, i v soukromém životě – lepené spoje doma od teď už drží pevně. Kurz na lepicího specialistu vřele doporučuji.“  Ing. M. Sivý

„Tento kurz je dobrý zejména pro ty, kteří neví o lepení mnoho. Je užitečný zejména v tom, že se člověk dozví o základních druzích lepidel, principech a praktikách nutných pro výrobu kvalitních lepených spojů. Vše je probíráno v horizontu 3 týdnů, tak je tedy dostatek času se obecně v probírané látce bez problémů zorientovat. To vše je podpořené uvolněnou atmosférou a dobrým občerstvením.“ Tomáš

 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Tylová

Tel.: +420 603 519 031

Email: tylova@svv.cz