SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno
SVV Praha, s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno
Česká republika

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
vedoucí Centra Lepení Brno

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborné semináře a kurz EAE:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 776 719 286

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Certifikace DIN 6701


Naše organizace SVV Praha s.r.o. jako člen společnosti GSI-SLV rozšířila svoji akreditaci o certifikační služby procesu lepení dle DIN 6701. Jsme uznaným členem procovní skupiny lepení tj. "Arbeitskreis Kleben DIN 6701".

DIN 6701 Lepení kolejových vozidel a jejich dílů je německou normou pro kolejovou techniku. Dodržování požadavků normy DIN 6701 a souvisejících předpisů je nástrojem pro zajištění systému řízení procesu lepení při výrobě kolejových vozidel a jejich dílů. Tato norma platí pro lepení spojovaných dílů, tmelení a konzervování při výrobě a opravách kolejových vozidel a jejich dílů.

Dle bezpečnostních nároků jsou lepené spoje řazeny do tří tříd lepených spojů. Každá z tříd klade jisté nároky na provoz lepení.

Tabulka 1 — Klasifikace lepených spojů

 

Třída

Popis

Definice požadavků na bezpečnost

A1

Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s vysokým požadavkem na bezpečnost

Vysoký požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje vede k neodvratnému nebezpečí ohrožení života nebo k ohrožení spolehlivého provozu kolejových vozidel.

A2

Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel se středním požadavkem na bezpečnost

Střední požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje může vést ke vzniku provozního rizika s újmami na zdraví osob nebo k narušení celkové funkce kolejového vozidla.

A3

Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s nízkým požadavkem na bezpečnost

Nízký požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje vede maximálně ke ztrátě komfortu. Újmy na zdraví osob jsou nepravděpodobné.

Z

Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel bez požadavku na bezpečnost

Žádný požadavek na bezpečnost

Selhání lepeného spoje nevede ani k újmám na zdraví osob ani k narušení provozního chodu.

 

Podnik, který vyrábí, provádí konstrukci, prodej a nákup nebo servis lepených dílů kolejových vozidel se musí prokázat platným certifikátem dle této normy v případě:

-  že to požaduje EBA (Eisenbahn Bundesamt - Německý drážní úřad)

-  že to požaduje zákazník

Revize normy DIN 6701 proběhla v roce 2014. Revize byla oficiálně vydána jako platná norma na konci roku 2015.  

Norma DIN 6701 má čtyři díly:

DIN 6701-1 Základní pojmy a předpisy

DIN 6701-2 Kvalifikace podniků, zajištění kvality

DIN 6701-3 Konstrukce a proces validace lepených dílů

DIN 6701-4 Prováděcí pravidla a zajištění kvality lepení

 

SVV Praha s.r.o. Centrum Lepení Brno má právo zapisovat do on-line registru

din6701.joincert.eu

www.din6701.de

 

V případě jakýkoliv dotazů k certifikaci dle normy DIN 6701 je Vám k dispozici kontaktní osoba: Ing. Ondřej Kysilka, e-mail: kysilka@svv.cz, Tel.: +420 724 061 603

Doporučujeme zájemcům o certifikaci dle DIN 6701 odborný seminář Příprava firem na certifikaci dle DIN 6701 a DIN 2304-01, kde se této problematice konkrétně věnujeme. Bližší informace k semináři naleznete na:

http://svv.cz/lepeni/odborne-kurzy-a-seminare/seminar-priprava-firem-na-certifikaci-lepicskych-podniku-dle-din-6701-lepeni-kolejovych-vozidel-a-jejich-dilu

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014