Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5

Na základě požadavků našich zákazníků jsme nově zařadili do plánu vzdělávacích akcí praktické školení Příprava na zkoušku OOZ-S v souladu s předpisem….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pololetí 2018

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

KVĚTEN 2018: Evropský inženýr lepení/EWF 517

Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako….

BŘEZEN: Hybridní spoje - kombinované spoje

Hybridní spojování znamená kombinaci dvou metod spojování materiálů. Nejčastěji je tím myšlen způsob mechanického spojování jako je např. nýtování,….

NOVĚ: Destruktivní a nedestruktivní zkoušky lepených spojů

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality,….

Seminář: Konstrukční lepené spoje

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky,….

Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2017

V termínu 14.12. - 15.12.2017 organizujeme Aktualizační seminář, který je určen všem svářečským dozorům, kteří na základě výrobkových norem a dalších….

BZOP při práci s chem. výrobky v provozu lepení

Seminář je určen především pro pracovníky, odpovědné za BZOP. Dále pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry.

Po absolvování kurzu získáte všeobecný přehled o legislativě, platné pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při procesu lepení. Budete schopni identifikovat nebezpečnost chemických komodit a předcházet rizikům na pracovišti. Získané poznatky vám dále umožní vytvoření interní směrnice a pravidel, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v konkrétních pracovních podmínkách ve Vaší firmě a to v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zamezíte tak finančním ztrátám či případným sankcím v rámci činnosti státních kontrolních orgánů ve firmě. Seminář je doplněn o praktické ukázky a každý účastník obdrží příručku jako pomocný materiál pro práci s chemickými výrobky v procesu lepení.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře.

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno, Česká republika

Přednáší: Ing. Jaromír Tulka, CSc.

Termín kurzu: 30. 5. 2017 od 9.00 - 15.30 hod

Základní cena je 3 900,- Kč (vč. 21% DPH)

Při účasti 2 a více osob z jedné firmy nabízíme množstevní slevu 5 %.

Variabilní symbol: 300517 pro platbu předem na základě přihlášky

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, DVD příručka, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

Význam problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při používání chemických výrobků při lepení,

Nařízení Evropského parlamentu REACH. Nařízení Evropského parlamentu CLP. Chemický zákon. Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Klasifikace nebezpečnosti chemických látek a chemických směsí, balení a označování nebezpečných chemických látek a směsí.

Bezpečnostní list. První pomoc. Omezování expozice, osobní ochranné pomůcky, opatření pro bezpečné zacházení a skladování

Klasifikace nebezpečnosti chemických látek/směsí v procesu lepení a opatření pro bezpečné zacházení.


Kontaktní osoba a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 731 177 606

Email: kysilkova@svv.cz

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014