Lepení

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací, zkoušení a ostatních služeb v oblasti spojování materiálů lepením.

Vstupte

Svařování

Zajištění a realizace vzdělávání, certifikací a zkoušení v oblasti svařování kovů.

Vstupte

Vzdělávání - Certifikace - Zkoušení - Ostatní služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů v SVV Praha

Vážení klienti, dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost nový právní předpis týkající se informací, které o Vás shromažďujeme a toho, jak je….

Nový seminář Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016

Vážení zákazníci, v únoru 2016 byla vydána norma ČSN EN ISO 9001:2016. K provádění certifikací dle uvedené normy stanovilo Mezinárodní akreditační….

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog od 19.11.2018

Kurz Mezinárodní svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský technolog bude naše výukové středisko SVV Praha s.r.o.  organizovat v termínu od 19.11.2018….

Plán vzdělávacích akcí v 1.pololetí 2018

V záložce Svařování-Vzdělávání je uveřejněn plán všech kurzů a seminářů, které naše výukové středisko SVV Praha s.r.o. bude organizovat v 1.pololetí….

Možnost získání dotace na školení pro vaše zaměstnance přijímání žádostí opět zahájeno 1.11.2017

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) Doba realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020 Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0….

SVV Praha, s.r.o. pořádala akci: Setkání zkušebních komisařů CWS ANB

                                              Setkání zkušebních komisařů CWS ANB 24.-25. říjen 2017 reportáž  zde! Report.pdf.

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

SVV Praha s.r.o. se zúčastnila mezinárodního veletrhu svařování a příbuzných procesů SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017. Krátký článek Report….

BZOP při práci s chem. výrobky v provozu lepení

Seminář je určen především pro pracovníky, odpovědné za BZOP. Dále pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry.

Po absolvování kurzu získáte všeobecný přehled o legislativě, platné pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při procesu lepení. Budete schopni identifikovat nebezpečnost chemických komodit a předcházet rizikům na pracovišti. Získané poznatky vám dále umožní vytvoření interní směrnice a pravidel, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v konkrétních pracovních podmínkách ve Vaší firmě a to v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zamezíte tak finančním ztrátám či případným sankcím v rámci činnosti státních kontrolních orgánů ve firmě. Seminář je doplněn o praktické ukázky a každý účastník obdrží příručku jako pomocný materiál pro práci s chemickými výrobky v procesu lepení.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře.

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno, Česká republika

Přednáší: Ing. Jaromír Tulka, CSc.

Termín kurzu: 30. 5. 2017 od 9.00 - 15.30 hod

Základní cena je 3 900,- Kč (vč. 21% DPH)

Při účasti 2 a více osob z jedné firmy nabízíme množstevní slevu 5 %.

Variabilní symbol: 300517 pro platbu předem na základě přihlášky

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, DVD příručka, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

Význam problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při používání chemických výrobků při lepení,

Nařízení Evropského parlamentu REACH. Nařízení Evropského parlamentu CLP. Chemický zákon. Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Klasifikace nebezpečnosti chemických látek a chemických směsí, balení a označování nebezpečných chemických látek a směsí.

Bezpečnostní list. První pomoc. Omezování expozice, osobní ochranné pomůcky, opatření pro bezpečné zacházení a skladování

Klasifikace nebezpečnosti chemických látek/směsí v procesu lepení a opatření pro bezpečné zacházení.


Kontaktní osoba a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 731 177 606

Email: kysilkova@svv.cz

 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014