SVV Praha

Informace ze světa lepení

60. Mezinárodní veletrh techniky v Bělehradě

Centrum Lepení Brno se zúčastnilo 60. Mezinárodního veletrhu techniky, který se konal v květnu letošního roku v Bělehradě. Na veletrhu vystavovalo….

Veletrh JEC World 2016

Veletrh kompozitních technologií v Paříži JEC WORLD 2016.

Odborný seminář v Bělehradě

Dne 8.10. 2015 jsme uspořádali v hlavním městě Srbska Bělehradě odborný seminář " Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů při výrobě….

Rychlý kontakt

Centrum Lepení Brno
SVV Praha, s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno
Česká republika

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
vedoucí Centra Lepení Brno

Kontakt pro certifikace dle DIN 6701 a ostatní služby:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Kontakt pro odborné kurzy EAB, EAS a Refresh kurzy EAB, EAS:

Ing. Jana Tylová, EAS
E-mail: tylova@svv.cz
Tel.: +420 603 519 031

Kontakt pro odborné semináře a kurz EAE:

Mgr. Hana Kysilková, EAB
E-mail: kysilkova@svv.cz
Tel.: +420 731 177 606

Kontakt pro laboratoř a zkoušení:

Ing. Ondřej Kysilka, EAE, IWE
E-mail: kysilka@svv.cz
Tel.: +420 724 061 603

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s chemickými výrobky v provozu lepení

Seminář je určen především pro pracovníky, odpovědné za BZOP. Dále pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry.

Po absolvování kurzu získáte všeobecný přehled o legislativě, platné pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při procesu lepení. Budete schopni identifikovat nebezpečnost chemických komodit a předcházet rizikům na pracovišti. Získané poznatky vám dále umožní vytvoření interní směrnice a pravidel, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v konkrétních pracovních podmínkách ve Vaší firmě a to v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zamezíte tak finančním ztrátám či případným sankcím v rámci činnosti státních kontrolních orgánů ve firmě. Seminář je doplněn o praktické ukázky a každý účastník obdrží příručku jako pomocný materiál pro práci s chemickými výrobky v procesu lepení.

Výstupní dokument:

Osvědčení o absolvování semináře.

Místo konání kurzu:

SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno, Česká republika

Přednáší: Ing. Jaromír Tulka, CSc.

Termín kurzu: 30. 5. 2017 od 9.00 - 15.30 hod

Základní cena je 3 900,- Kč (vč. 21% DPH)

Při účasti 2 a více osob z jedné firmy nabízíme množstevní slevu 5 %.

Variabilní symbol: 300517 pro platbu předem na základě přihlášky

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiál a podklady, DVD příručka, občerstvení

Obsahová náplň kurzu:

Význam problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při používání chemických výrobků při lepení,

Nařízení Evropského parlamentu REACH. Nařízení Evropského parlamentu CLP. Chemický zákon. Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Klasifikace nebezpečnosti chemických látek a chemických směsí, balení a označování nebezpečných chemických látek a směsí.

Bezpečnostní list. První pomoc. Omezování expozice, osobní ochranné pomůcky, opatření pro bezpečné zacházení a skladování

Klasifikace nebezpečnosti chemických látek/směsí v procesu lepení a opatření pro bezpečné zacházení.


Kontaktní osoba a přihlášky:

Mgr. Hana Kysilková

Tel.: +420 731 177 606

Email: kysilkova@svv.cz 

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014